Loading

Sıkça Sorulan Sorular

Marka Nedir?

Marka, kısaca; bir işletmenin isminin, ürün ve hizmetlerinin, diğer işletmenin isminden, ürün ve hizmetlerinden yasal olarak ayrılmasını ve tescili sağlanmış marka üzerinde hak sahipliği ve üstünlük elde edilmesini sonuçlamaktadır. Kişi adları, sözcükler, sayılar ve benzeri işaretler markayı oluşturmaktadır. Marka, çizimlerle görüntülenebilir veya benzeri biçimlerle ifade edilebilir. Baskı yöntemi ile yayınlanabilir ve çoğaltılabilir her türlü işareti içerebilir.

Marka Tescili Ne Anlama Gelmektedir?

Marka tescilinin gerçekleştirilmesi ile marka, tescil eden kişi veya firma adına tescillenir ve bu şekilde haksız kullanımın önüne geçilmiş olunur. Türk Patent ve Marka Kurumu’na gerçekleştirilen başvurular, TÜRKPATENT tarafından incelenir. İlk inceleme süreçleri olumlu olarak tamamlanan markaların, tescil edilebilmeleri amacıyla, iki aylık süre ile yayımlanmaları sağlanır. İki aylık süre içerisinde itiraz edilmeyen veya var ise itirazları ret kararı ile sonuçlandırılan markaların, TÜRKPATENT tarafından kesin olarak kabul edilmesi ve belgeye bağlanması sağlanır.

Marka Emtiaları, Nice Sınıfları Hangi Anlamı İfade Etmektedir?

Nasıl ki sektörlerin ayrı ayrı isimleri var ise, marka tescil işlemleri için de bu sektörlerin mal ve hizmetlerini kapsayan bir sınıflandırma sistemi bulunmakta ve buna göre markaların korunmaları sağlanabilmektedir. Toplam 45 adet sınıftan oluşan mal ve hizmet sınıf listesi, 1995 yılında kabul edilen “marka tescili amacıyla mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasına konu olan Nis Anlaşması” nedeniyle NİCE sınıfları olarak adlandırılmaktadır.

Marka tescil işlemlerine başlanmadan önce, marka sınıf listesi detaylı bir şekilde incelenerek, marka için gerekli olan mal ve hizmet alanları belirlenmelidir. Marka başvurusu yapılmadan önce, ön araştırma yapılırken belirlenecek olan sınıflarda araştırma yapılacak olup, daha önce aynı sınıfı kapsayan markanın veya tesciline engel olabilecek seviye de markaların durumları araştırılacaktır. Araştırılması sağlanacak olan markalarda dikkat edilmesi gereken bir husus da, daha önceki sınıf listesi yürürlükteyken tescil edilmiş olan bir markanın günümüzdeki sınıf listesindeki numaralarında değişiklik olabilmesi durumudur. Markanın ilk kabulünde 42 sınıftan oluşan mal ve hizmet sınıf listesi, 2000 yılından sonra 45 sınıflı olarak değiştirilmiştir.

Firmam Bulunmuyor, Şahıs Olarak Marka Tescili Yaptırabilir miyim?

Bir firmanızın olmaması demek, bireysel, yani şahsi olarak marka başvurusu yapamayacağınız anlamına kesinlikle gelmemektedir. Marka tescil başvuruları şahıslar adına da yapılabilir ve tacir olma zorunluluğu da bulunmamaktadır. Ancak tescil olan markanın, tescil olunduğu tarih itibari ile süre gelen beş yıl içerisinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya beş yıllık süre içerisinde kesintisiz olarak kullanımına ara verilmesi halinde, ilgili marka iptal edilebilmektedir.

Üçüncü kişilerin marka sahibine karşı açacakları iptal davaları, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde değerlendirilerek karara bağlanmaktadır. Bu tür iptal kararları ile karşılaşmak istemiyorsanız, markanızı ilgili sınıflarda kullanacak bir konumda olmanızı ve kullanmayacağınız, gereksiz olan sınıflar için başvuru yapmamanızı tavsiye etmekteyiz.

Markam Ne Zaman Koruma Altına Alınmış Olur?

Marka başvurusu için, Türk Patent ve Marka Kurumuna gerekli olan evrakların girişi yapıldığı an itibari ile koruma süresi başlar. Bu süre, yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye olarak kayıt altına alınmaktadır.

İki marka başvurusu, aynı anda kesinlikle yapılamaz. Bu yüzden başvuru sahipleri ön yazı talebinde bulunabilir, marka tescil belgesi düzenleme işlemine kadar geçen süre içerisinde yapacakları işlemlerde bu ön yazıyı kullanabilirler. Örneğin; TSE Başvuruları, COM.TR Alan adı tescilleri ve benzeri işlemlerde, bu ön yazıların kullanılması mümkündür.

Marka başvurusunun işleme aldığını gösterir belge, aynı gün içerisinde alınmaktadır. Ön yazı talepleriniz ile ilgili, yoğunluk durumuna bağlı olarak, ilgili belge, 3 veya 4 gün içerisinde hazır olmaktadır.

Marka Sahibi Birden Çok Kişi Olabilir Mi?

Marka tescil başvurusu için birden fazla şahıs veya tüzel kişiler başvuruda bulunabilmektedirler. Başvuru da bulunan her sahip için ayrı ayrı sahip numarası oluşturulur. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvuru dosyaları hazırlanır. Daha sonrasında aynı şahıs ya da tüzel kişilerin yapacakları başvurularda, aynı sahip numarası üzerinden sahip takibi ve tanınmışlık sağlanmış olunur.

Marka korunması sadece; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için veya Türkiye’de sınai veya ticari faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yada Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması’na taraf olan devlet vatandaşlarının marka başvurularının korunması halinde geçerlilik kazanır.

Yukarıdaki anlatılan paragraf ile alakalı olmamakla beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan kişilere, kanunen veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişiler, karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye’de marka korumasından aynı şekilde yararlanabilirler.

Marka Tescil Belgesinin Ne Kadar Sürede Bir Yenilenmesi Gerekir?

Markalar, tescil başvurusunun yapıldığı gün itibari ile koruma altına alınır ve tescil tarihine tekabül eden 10. yılın sonunda yenilenmeleri gerekmektedir.  Marka tescili mülk olarak da düşünülebilir, devredilebilir, satılabilir, miras olarak varislere geçebilir. 10 yıllık süre dolmadan 6 ay önce yenileme başvurusu gerçekleştirilebilir. 10 yıllık sürenin dolmasının ardından yenileme yapılması isteniyor ise, cezalı harç ücreti ödenerek işlem yapılabilmektedir.

Marka Tescil İşlemleri Ne Kadar Maliyet Gerektirir?

Marka tescil işlemleri için gerekli olan maliyeti iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Türk Patent ve Marka Kurumunun marka başvurusu için almış olduğu sınıf başına harç ücreti sabittir, yılda bir kez değiştirilir, Türk Patent ve Marka Kurumunun sitesinde resmi harç ücretleri her yılın başında yayınlanır. Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılacak olan başvurularda vekillik ücretleri değişiklik gösterebilir.  Bu tamamen marka tescil firmalarına veya marka vekillerine özgüdür. Bir vekilin maliyetinin, diğeri ile aynı olması mümkün değildir.

Başvurusu yapılacak olan markanın sınıf sayısına bağlı olarak başvuru harcı belirlenerek yatırılır ve marka ile ilgili belge kararı verildiğinde de, belge düzenleme noksan harcı yatırılmalıdır. Bu harç bedeli de yine sabit olup, sınıflara göre değişiklik göstermez.

İsim Marka Olur Mu?

Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini, başka bir işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmesi sebebi ile kişi adları dâhil olmak üzere sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer bir şekilde ifade edilen, baskı yolu ile yayınlanan ve çoğaltılabilen her türlü işareti içermektedir. Bu yüzden kişi adlarının veya isimlerinin marka olarak tescil edilmemesi için bir engel bulunmamaktadır.

Örnek vermek gerekirse, Seda SAYAN, Cem YILMAZ, Beyazıt ÖZTÜRK gibi bir çok ünlü sanatçı ismini marka olarak tescil ettirerek koruma altına almıştır. Sayın Beyazıt ÖZTÜRK’e ait olan isim marka tescili ile koruma altına alınabildiği gibi; “Beyazıt ÖZTÜRK 2018” veya “Beyazıt ÖZTÜRK Show” gibi isimler de marka tescili sayesinde koruma altına alınabilir.

Sanatçılar dışında, gerçek kişi olarak faaliyet gösteren tacirler de, çalıştıkları faaliyet alanında, isimlerini koruma altına alabilirler. İnşaat, medya, gayrimenkul gibi sektörlerde, bunun örnekleri oldukça fazladır.

Marka Tescil İşleminin Tamamlanması Ne Kadar Sürer?

Markaların tescil edilebilmesi için gerekli süreyi net olarak belirtmemiz mümkün değildir. Marka başvurusuna istinaden gönderilen evraklar, Kurumca incelenerek şekli inceleme sürecine girer ve başvuru alındı yazısı düzenlenir. Eşya listesi düzenlenir, marka uzmanına gönderilir, uzman kararına göre marka, üçüncü şahıslarında görebileceği ve itiraz edebileceği marka bülteninde yayınlanır. Bültende 2 ay içerisinde herhangi bir itiraz gelmez ise, markanın tescil edilmesi kararı alınır. Ortalama bir süreç belirtmek gerekir ise, bir markanın tescili, 6 ila 7 ay sürmektedir.

Bir markanın tescil olması için, en çok vakit kaybedilen süreç, uzman incelemesi ve itiraz gelmesi (uzman kararına itiraz, yayına itiraz) durumlarıdır. Marka tescil sürecinin uzamaması için, başvuru öncesi markanın ön araştırma işleminin en ince ayrıntısına kadar değerlendirilerek incelenmesi gerekmektedir. Markanın ön araştırmasının, marka vekilleri veya marka tescil ofisinde çalışan marka uzmanları tarafından yapılması, sizler için oldukça önemlidir. Çünkü bir uzmanın markanızı araştırması ve gerekli tespitleri yapması halinde, markanın alınıp alınamayacağının, olası risklerin ve marka başvurusu yaparak harcayacağınız maliyetin karşılığını alıp alamayacağınızın raporunu, ücretsiz olarak marka tescil ofislerinden alabilirsiniz. Marka tescil ofisleri haricinde, ön araştırma işlemini, Türk Patent ve Marka Kurumu sitesinden de yapabilirsiniz. İnternet ortamından yapılan başvurularda, yeni dönem başvurularının bir kısmı sisteme yansıtılmadığından görünmemekte ya da marka sınıf listesinin oluşmamasından ötürü yorum yapılamamaktadır. Bilgi Patent, bu konuda uzman kadrosu ile markanızın ön araştırmasını yapabilir ve diğer süreçleri de gereği gibi takip ederek sorunsuz bir şekilde markanızın tescil edilmesini sağlayabilir. Bu konuda hizmet veya bilgi almak için lütfen bizi arayınız.

Markam ile birlikte logomu ve sloganımı tescil ettirebilir miyim?

Marka başvuru işlemlerinde, marka ile birlikte logo (şekil) veya slogan tescili yapılabileceği gibi, tek başına slogan veya logo (şekil) başvurusunda bulunulabilir.

Firmalar; markalarının tanınırlıklarını ve akılda kalıcılıklarını sürekli olan ön planda tutabilmek için, logoları (şekilleri) sıklıkla kullanmaktadırlar. Bu konuya örnek olarak spor giyim markalarını ve amblemlerini örnek gösterebilmemiz mümkündür. Spor ayakkabısı üreticisi olan en çok satılan iki markanın logoları göz önüne alındığında, kullanılmış olan amblemlerin, tek başına dahi birçok tüketicinin markayı anımsamasını sağlamaya yettiği açıktır.

Logo veya slogan tescili işlemleriniz için Bilgi Patent olarak sizlere en iyi hizmeti verebileceğimizden emin olabilirsiniz.

Markanın Devri Mümkün Mü?

Markaların bir başka kişi veya kuruma devredilmesi mümkündür. Devir sözleşmesinde marka tescil numarası, tescil tarihi, devrinin gerçekleştirilmesi istenilen sınıflar ve marka açık bir şekilde belirtilmelidir. Devir sözleşmesi noter huzurunda imzalanmalı ve devreden ile devir alan taraf noterde hazır bulunmalıdırlar. Devir edilmesi istenilen marka, tamamen veya kısmi bir şekilde devir edilebilir. Devir işlemi noter tarafından tamamlansa bile, Türk Patent ve Marka Kurumuna siciline tescil edilmez ise, marka devri geçersiz sayılmaktadır.

Markanızı devir etmeyi düşünüyorsanız, Bilgi Patent olarak sizlere uzman marka vekillerimiz ile yardımcı olabilmekteyiz.  İletişim bilgilerimizde yer alan WhatsApp numaralarımızdan veya sabit telefon numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Rüçhan Hakkı Ne Anlama Gelmektedir?

Rüçhan hakkı, aynı markanın, farklı bir ülkede daha evvelden usulüne uygun olarak başvurusunun yapılmış olunması yada sergilerde teşhir edilmiş olunmasından kaynaklanabilir.

Altı aylık süre içerisinde, rüçhan hakkı kullanılarak başvuru yapılması halinde, rüçhan hakkının doğduğu tarih itibari ile bir başka şahıs veya kurumun yapabileceği aynı kapsamdaki başvurular ve bunlar adına yapılacak olan marka tescillerinin hükmü geçersizdir.

Marka Vekili Kimdir?

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, sınai haklarla ilgili konularda, müvekkilleri temsil eder, danışmanlık hizmeti sunar ve sınai hakların korunmasını sağlamak amacıyla gerekli girişleri gerçekleştirir ve işlemleri yürütürler.

Vekiller, Türk Patent ve Marka Kurumunda, müvekkillerin haklarının tesis edilmesi, korunmasının sağlanması ve bunlarla alakalı her türlü işlemlerin temini, tesisi ve yürütülmesi ile yükümlüdürler.

Gerçek ya da Tüzel kişiliklerin, kendileri de marka tescil başvurusu yapabilecekleri gibi; Türk Patent ve Marka Kurumunun Marka Vekil Siciline kaydı olan Marka Vekilleri aracılığı ile de muhtemel oluşabilecek hatalardan kaçınarak, maddi ve manevi zarar ve zaman kayıplarını engelleyerek marka tescil başvurusunda bulunulabilir.

Adıma Tescilli Bir Markayı, Başka Bir Firma Kullanmaya Başladı Ne Yapabilirim?

Bu konuda gerekli olan tüm yasal itiraz süreçlerini, Bilgi Patent bünyesinde ki konusunda son derece yetkin hukukçu ve marka vekilleri aracılığıyla, en etkin bir şekilde ve kolaylıkla yürütebilirsiniz. Aynı şekilde Mahkeme ve Savcılıklar eliyle yürütülmesi gereken hususlarda da, B Kurumsal bünyesinde ki yaklaşık 30 yıllık tecrübeye sahip olan Bilgin Hukuk marifetiyle, gerekli şikayet, elkoyma, ihtarname, delil tespiti, ihtiyati tedbir, savunma ve dava süreçlerinizi, tüm hukuksal aşamaları kapsayan bir şekilde güvenle takip ettirebilirsiniz.          

Adıma Tescilli Olmayan Bir Markayı, Başka Bir Firma Kullanmaya Başladı Ne Yapabilirim?

Piyasaya bir ürün arzınız var ise veya bir hizmet sunuyorsanız, o mal ya da hizmetin adı olan markanızın resmi olarak tescil edilmesi, ticari hayatınızın geleceği için yaşamsal derecede önem taşımaktadır. Bu nedenle marka tescil sürecinizi geciktirmeksizin tamamlamanızı önemle önermekteyiz.

Tescilsiz bir marka da hukuksal olarak korunabilir, ancak bu eskiye dayalı kullanımı gösteren ileri düzeyde kanıtlar gerektirir. Bu şekilde ispat külfetlerine maruz kalmamak için, bir markanın süratle tescil ettirilmesi, herhangi bir ticari işletme için olmazsa olmaz bir zorunluluktur.

Tescilli ya da tescilsiz markanızın, idari ya da hukuksal yollarla korunması için, Bilgi Patent ve Bilgin Hukuk, deneyimli ve geniş kadrosuyla her zaman yanınızdadır.

Tescil Ettirdiğim Marka ile Benzer Markaların Olup Olmadığını Nasıl Bulabilirim?

Yeni başvuru konusu yapılan tüm markalar, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi sitesinde ayda iki kez olmak üzere yayımlanır. Ancak, markalarınıza benzerlik taşıyabilecek nitelikteki  bu yeni markaların düzenli olarak ve olması gerektiği gibi takibi, özel uzmanlık, dikkat ve zaman gerektiren bir husustur. Bu konuda  ki gerekli itirazların sunulması kısa sürelere tabiidir. Gerekli itirazlar zamanında ve olması gerektiği biçimde sunulmaz ise, benzer markaların tescil edilmesi durumu söz konusu olacaktır. Bu nedenle de ticaretiniz zedelenecek, ilgili tüketiciler, mal ve/veya hizmetlerinizi karıştıracak ve sonuç olarak da kazancınız da belirgin biçimde azalmalar gündeme gelecektir. Tüm bu bültenlerin/yayımların gereği gibi ve hatasız olarak takibi ve gerekli itiraz dilekçelerinin, olması gerektiği gibi hazırlanarak süresinde sunulması süreçlerinde, Bilgi Patent, geniş ve profesyonel kadrosuyla her zaman yanınızdadır.

Türkiye’de Tescil Ettirdiğim Bir Markayı Yurt Dışında Nasıl Tescil Ettirebilirim?

Marka tescilleri ülkesel ya da bölgeseldir. Dolayısıyla başka ülkelerde de marka tescil koruması elde edilmek isteniyorsa, her ülkede ya da bazı bölgelerde ayrı ayrı marka tescili işlemi yapılması zorunludur. Aksi takdirde marka tescili yapılmayan o ülkede, markanız korumasız kalır ve bir başka kişi ya da firma tarafından, aynı marka o ülkede/bölgede tescil ettirilebilir. Bu şekilde de o firma, ilgili ülkede markanızı kullanmanıza engel çıkarabilir ve orada ki pazar payınızı belirgin bir şekilde daraltabilir. Bu nedenlerle, ticaretiniz bulunan yabancı ülkelerde ki iktisadi devamlılığınız için olmazsa olmaz derecede önem teşkil eden yurt dışı marka tescil işlemlerinizin başvuru ve takip süreçlerini, Bilgi Patent olarak en hatasız ve seri biçimde yerine getirmekteyiz. Bu hususlarda ki tüm ayrıntıları, rahatlıkla ofisimizden öğrenebilir ve ilgili süreçlerinizi hemen başlatabilirsiniz.

Marka Tescil Talebim Üzerine, Marka veya Logo Benzerliği Nedeniyle Başka Bir Kişi Yada Firma Tarafından İtiraz Edilirse Savunma Yapmak Gerekir Mi?

Başvuru konusu edilen markalara, 3. kişiler tarafından itirazlar söz konusu olabilir. Bu itirazlar kimi zaman gerçekten de marka benzerliğine dayansa da, birçok defa da dayanaksız da olabilir. Her halükarda bu şekilde bir itiraz ile karşılaşılması durumunda, süresi içerisinde gerekli karşı görüş/savunma dilekçesinin sunulması, başvuru konusu marka tescilinizin akıbeti açısından oldukça önemlidir. Bu şekilde ilgili itirazları düşürtebilir ve tescili sağlayabilirsiniz. Bilgi Patent, konusunda son derece yetkin olan marka vekili hukukçularıyla, bu konuda da her zaman yanınızda olmaktan memnuniyet duymaktadır.

Marka veya Patent Vekilleri yada Türk Patent ve Marka Kurumu Aracılığıyla Çözüme Kavuşturamadığım İhtilafların İletilebileceği Yargı Mercii Var Mıdır? Hangi Konu ve Hallerde Başvurabilirim?

Marka, tasarım, patent ve faydalı modellerle ilgili, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yürütülen tüm idari işlemlerin neticesinde verilen olumlu/olumsuz bütün kararlar, en nihayetinde Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri nezdinde yargı/dava yoluna açıktır. Bilgi Patent olarak bu konuda ki en büyük avantajımız, marka/patent vekillerimizin aynı zamanda alanlarında son derece yetkin ve deneyimli hukukçulardan oluşmaları nedeniyle, ilgili süreçlerin tüm aşamalarını en etkin bir şekilde takip edebilme kabiliyetine sahip olmamızdır. Bu da, sürecin en uygun maliyetle, en hızlı şekilde ve bütünlüklü olarak takibini ve başarı ile sonuçlandırılmasını mümkün kılmaktadır.

Patent Nedir?

Patent, buluş sahibi tarafından patent başvurusu yapılması halinde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından koruma altına alınarak verilen bir belgedir. Buluş sahibi müsaade etmediği sürece, başkalarının bu buluşu üretebilmeleri, kullanabilmeleri yada satabilmeleri, belirli sürelere bağlı olmak üzere, mümkün değildir.

Patenti alınmış olan buluş; alım-satım konusu olabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi, patent sahibinin mülkiyeti haline gelmektedir.  Buluş sahibi, bu sayede, ilgili buluşu üzerinde, patentini aldığı ülkede hak sahibi olabilmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’de alınmış olan bir patent yada faydalı model belgesi, sadece Türkiye içerisinde hak sahibi olmanızı sağlamaktadır. Yurt dışında da koruma elde etmek için, ayrıca PCT başvurusu tercih edilebilir.

Patent ve Faydalı Model arasındaki farklar nelerdir?

Kimyasal maddeler ve usuller hariç, patente konu olan teknik gelişmeye sahip ürünler için faydalı model tescili verilebilmektedir. Geliştirmiş oldukları ürünler için, çok daha az maliyet ile ve daha kısa prosedürlerle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri, faydalı model başvurusunda bulunmayıda tercih edebilirler.  Faydalı model tescili yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvurunun yapılmaması gerektiğidir. Yeni olmayan ürünler için başvuru gerçekleştirilerek faydalı model belgesi alınsa bile, ürünün yeni olmadığı üçüncü şahıslar tarafından ispatlanır ise, mahkeme yolu kullanılarak alınan faydalı model belgesinin iptal edilmesi söz konusu olmaktadır.

Markama Patent Alabilir Miyim?

Marka tescili ile patent tescili arasında farklar bulunmaktadır. Bu yüzden markanıza patent alabilmeniz mümkün değildir. Bu sorunun çoğunlukla sorulmasının sebebi ise marka ve patent kavramlarının tam anlamı ile bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Marka; işletmelerin mal ve hizmetlerini oluşturan, ayırt edici özelliğe sahip olan, ibareler, şekiller, harfler, sayılar ve her türlü işarete verilen addır. Markalar; Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmektedir. Patent ise; buluşların teknik özelliklerinin korunması ile ilgili olarak kullanılan genel bir terimdir.

Patent Başvurusu Nasıl Hazırlanır, Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Patent başvurusu yapılmadan önce, dosyanın mutlak bir şekilde patent vekili eşliğinde hazırlanması oldukça önemlidir. Patent başvurusu yapacak olan şirket veya şahsın, geleceğini kurtarabilecek, rakiplerine fark atabilecek nitelikteki bir patent dosyasının hazırlanmasında yapılacak olan en ufak hata dahi, ileri ki dönemde patent haklarının kısıtlanmasına, patent ihlalinin kolaylaşmasına veya geçerliliğini kaybetmesine sebep olabilmektedir.  Yüksek meblağlar kazandırabilecek niteliğe sahip olan ve başvurunun türüne bağlı olarak 10 yıl (faydalı model için) veya 20 yıl (patent için) boyunca tam bir koruma hakkı sağlayacak olan patent dosyanızın hazırlanmasıyla ilgili olarak, patent vekiline ödenecek ücretin önemsenmemesi gerekmektedir.

Patent dosyalarının hazırlanmasında, teknik ve hukuki bilgi önem arz etmektedir. Bu dosyaların kendine özgü formatları bulunmaktadır. Bu yüzden patent dosyalarının hazırlanması ve tescil süreçlerinin takip edilebilmesi için patent vekili ile çalışmak zorunlu olmasa dahi, patent tescilinin önemi ve dosyanın hazırlanmasının haricinde tescil prosedürlerinin de yaklaşık olarak 3 yıllık karmaşık bir süreci içermesi gibi nedenlerle, bir patent vekili ile çalışmak oldukça önemli ve faydalıdır.

Patent Vekili Seçilirken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekmektedir?

Seçeceğiniz Patent vekilinin, konusunda yetkin olup olmadığına ve patent mevzuat ve süreçlerine de gereği gibi hakim olup olmadığına özellikle dikkat edin.

Bu noktada, bir patent vekilinin daha düşük bir ücret ile çalışması, sizin için belirleyici olmamalıdır. Yaptığınız masrafların karşılığını doğru bir şekilde almanız gerekmektedir. Bu yüzden güvenebileceğiniz, kendinizi rahat hissettiğiniz bir patent vekilini seçmeye özen gösteriniz. Buluşunuzun geleceğini tehlikeye atmaktan kaçınınız.

Patent Başvurusu Yapabilmek İçin Vekil Zorunluluğu Varmıdır?

Patent başvurularını gerçekleştirilirken vekil tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, patent başvurusunun yapılması ve daha sonraki süreçlerin takibi, önemli bir teknik ve hukuki bilgi gerektirdiğinden, gerekli teknik/hukuki bilgilerden yoksun durumdaki başvuru sahipleri için, esasen bir patent vekili ile çalışmaları olmazsa olmazdır. Bu vekiller, herhangi bir vekil olmayıp, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun vekillik siciline kayıtlı olan, vekillik sınavında başarı göstermiş, sertifikalı kişilerdir.

Patent Maliyetleri Ne Kadardır?

Patent başvurusu için net bir maliyet vermek mümkün değildir. Başvuru yapıldıktan sonraki süreçte ve belgenin alınması durumunda ödenecek olan ücretler çeşitlilik gösterebilmekte ve patentin alınmasının ardından devam eden 10 veya 20 yıl müddetince de, yıllık ücretlerin ödenmesi söz konusu olmaktadır. Bizlere internet sitemiz üzerinden veya telefon yolu ile ulaşmanız halinde, fiyat bilgisi de dahil gerekli her türlü bilgiyi sunabilmemiz mümkün olacaktır. Ayrıca yurtdışında patent başvuruları yapılarak koruma elde etmek istiyorsanız, bu ücretlerde değişiklik göstermektedir. Ödenmesi gereken ücretler koruma talep edilen ülke için farklı tutarlar olabilmektedir. Ancak PCT sistemi sayesinde, tüm yurt dışı patent başvurularınızı da, bizim aracılığımızla, Tübitak teşviki ile tümüyle ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Buluşum için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurmadan önce, buluşumu Noterde tasdik ettirdim. Bu şekilde yasal bir koruma elde etmiş olur muyum?

Maalesef ki noterden tasdik ettirdiğiniz buluş metni ile patent hakkı elde edilmesi mümkün olmamaktadır. Buluşlarınıza patent yada faydalı model koruma hakkı sağlayan Türkiye’deki tek yetkili kurum, Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

Buluşumun Yeni Olup Olmadığının Araştırmasını Nasıl Yapabilirim?

Buluşunuz ile ilgili olarak patent başvurusu yapılmadan önce, buluşunuzun yeni olup olmadığı ile ilgili olarak bir ön araştırmanın yapılması gerekmektedir. Bu konuda firmamıza ulaşmanız halinde, buluşunuz ile ilgili gerekli araştırmaların, konunun uzmanları tarafından gerçekleştirileceğinden emin olabilirsiniz.

Patent Dokümanlarında Ne Tür Bilgiler Var?

Bu dokümanlarda, buluş konusunda uzman bir kişinin, bu anlatımı okuduğunda, buluşu uygulayabileceği kadar açık ve ayrıntılı olarak yazılmış teknik bilgiler ve ayrıca başvuru da eklenmiş ise teknik çizimler bulunmaktadır.

Buluşumu patent ile koruma altına alarak ne gibi avantajlara sahip olurum?

Patent belgesi olsun olmasın herhangi bir buluş için üretim yapılabilmektedir. Ancak patentli bir buluş, buluş sahibinin izni olmaksızın, başka bir kişi veya kurum tarafından üretilemez, satılamaz, iç yada dış ticareti gerçekleştirilemez. Patentli bir ürün ile ilgili olarak, başvuru sahibinden izin alınmaksızın yapılacak olan faaliyetlerde, yasal olarak ağır tazmin sorumlulukları bulunmaktadır.

Özel Haklar; Başvurusu gerçekleştirilmiş olan patentler, sadece sahibine özel olup, başvuru tarihi itibari ile 20 yıl boyunca, buluşun kullanımını, üretilmesini ve satılması ile ilgili hakları kapsamaktadır.

Pazarda Güçlü Alan; Özel hakların elde edilmesi sayesinde, başka kişi veya kurumların, tescilli olan patentinizi ticari kullanımları engellenebilmektedir. Bu şekilde rekabet gücünüzü arttırarak pazardaki yerinizi üst sıralara taşıyabilirsiniz.

Yatırımların Kara Dönüşmesi; Ürünleri üretmek ve geliştirmek amacıyla, ciddi miktarda zaman ve para yatırımı yapılmaktadır. Patent koruması sayesinde sağlanmış olan özel haklar ile yatırımlarınızı ve işle ilgili diğer harcamalarınızı kara dönüştürebilirsiniz.

Buluşla Alakalı Lisans veya Devir Anlaşması Yapabilme İmkânı; Buluşunuzun üretimini kendiniz yapmak istemiyorsanız, başka bir firma ile lisans veya devir anlaşması sağlayarak gelir elde etmeniz mümkündür.

Pozitif İmaj; Patent sayınızın fazlalığı, firmanızın yüksek seviyede uzmanlığa sahip olduğunu ve teknolojik olarak da kapasite üstünlüğünüzü, açıkça gözler önüne serecektir. Bu sayede de pazar değeriniz doğal olarak yükselecektir.

Patent Bilgileri Yayınlanıyor Mu? Erken Yayın Nedir?

Patent veya faydalı model başvuruları, başvuru tarihi itibarinin 18 ay sonrasında yayınlanmaktadır. Başvuru sahibi, erken yayın talebinde bulunursa, bu yayın çok daha öne çekilebilir. Yayımla ilgili gerekli tüm teknik ve hukuki bilgilendirme ve yönlendirmeyi de, Ofisimiz, müvekkilerinin en lehine olacak bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Yazılımlara Patent Alınabiliyor Mu?

Bilgisayar programları, buluş niteliğinde olmadıklarından, patent konusu olamazlar.

Başvuruyu E-Posta Yolu İle Yapabilir miyim?

Başvuru işlemleri ve sonraki işlemler için, e-posta yolu ile iletişim sağlayabiliriz.

Başvurum Ne Kadar Sürede Sonuçlanır, Başvurudan Sonraki Süreç Nasıldır?

Yapılmış olan patent veya faydalı model başvurunuzun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından alınmasından sonra, en fazla 2 ay içerisinde, ilgili başvurunun alındığına ve eksikliğinin olup olmadığına dair bir yazı hazırlanarak TÜRKPATENT tarafından gönderilir. Patent ve faydalı model için koruma süresi, başvuru tarihi itibari ile başlamaktadır. Patent veya faydalı model belgesinin başarıyla alınabilmesi için belli bir süre bulunmamaktadır. Başvuru sonrasında gelişen duruma göre, belge alma zamanı değişiklik gösterebilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Yıllık Ücretleri Ne Zaman Ödemek Gerekiyor? Ödenmemesi halinde ne olur?

Patent veya faydalı model tescili gerçekleştirildiğinde, başvuru yapıldığı tarih baz alınarak 2 yıl sonrasında, korumanın devam edebilmesi için, yıllık ücretinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na ödenmesi gerekmektedir. Daha sonrasında da her yıl yılda bir defa, bu ücretin aynı şekilde ödenmesi gerekmektedir. Ödenmesi gereken bu yıllık ücretlerin, yasal sürelerinde ödenmemeleri halinde, patent veya faydalı model hakkı sona ermektedir. Patent/faydalı modellerin yıllık ücretlerinin ödenmesinin takibi süreç ve işlemlerini de, Ofisimiz müvekkilleri adına sorunsuzca yerine getirmektedir.

Patent Koruma Süreleri Ne Kadardır?

Patent 20 yıl süre ile Faydalı model ise 10 yıl süre ile koruma sağlamaktadır.

Rüçhan Hakkı Nedir?

Buluş sahibi, buluşunun birden fazla ülkede korunmasını talep ediyorsa, ilk patent başvurusunu herhangi bir ülke de yapmasının ardından 12 aylık süre içerisinde, aynı buluş için başka bir ülke de başvuru yapma hakkına sahip olacaktır. Bu hakka, rüçhan hakkı denilmektedir.

Buluş sahibi, yararlanmak istediği rüçhan hakkını, başvurusu ile birlikte ya da başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde talep edebilmektedir. Rüçhan hakkı belgesini ise, patent başvurusu yaptığı tarihten itibaren üç ay içerisinde vermezse, rüçhan hakkından yararlanma talebinde bulunmadığı kabul edilir.

Patent Aldığımda, Bütün Dünyada Koruma Elde Etmiş Olurmuyum?

Patent aldığınızda her ülkede korunma elde etmiş olmazsınız. Buluşunuz için, her ülkede geçerli olan ulusal yasalar gereğince koruma elde edebilirsiniz. Ancak PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) yoluyla, tüm bu yurt dışı tescil süreci, Tübitak teşviki ile Ofisimizce kolaylıkla yerine getirilmektedir.

Patentlenebilirlik Kriterleri Nelerdir? Hangi Buluşlar Patent İle Korunabilir?

Patent ile korunabilecek buluşlarda aranan kriterler şu şekildedir;

Yeni olması.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması. (Buluş basamağına sahip olma)

Sanayiye uygulanabilirlik.

Yenilik; başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı veya sözlü uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında, mutlak yeniliktir.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması, buluşun, « konusunda uzman bir kişinin kolay bir şekilde düşünerek uygulamaya koyamayacağı » nitelikte olmasıdır.

Sanayiye uygulanabilirlik; buluşun, tamamıyla kuramsal olmak yerine, pratikte sanayide üretilebilir yada kullanılabilir özellik taşıması demektir.

Bu saydığımız üç kriteri taşıyan buluşlar, patent ile korunmaktadırlar.

Patent Verilemeyecek Konular Ve Buluşlar Varmıdır?

Aşağıda sıralananlar, buluş niteliğinde olmadıklarından, patent koruma kapsamı dışındadırlar, bunlarla ilgili koruma talep edilmesi halinde patent verilemeyecektir.

A – Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;

B – Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;

C – Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;

D – Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.

E – İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz:

A – Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

B – Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Patent Hakkının Sona Ermesinin Sebepleri Nelerdir?

Patent hakkı;

1.Koruma süresinin dolması;

2.Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi;

3.Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin belirtilen sürelerde ödenmemesi;

durumlarından birisi söz konusu ise sona erer.

Bir Makinenin Türkiye’de Üretimini Ben Yaptım. Patent Başvurusu Yapmak İstiyorum. Ürünümü Patent veya Faydalı Model ile koruyabilir miyim?

Elbette koruyabilirsiniz. Üretimini yapmış olduğunuz makinenin çalışma mantığı, dünya üzerinde herhangi bir şekilde yoksa ve yaptığınız makine emsallerine göre büyük oranda avantaj sağlıyorsa, patent başvurusu yapılmasını tavsiye etmekteyiz. Ancak ürettiğiniz makine hali hazırda piyasada mevcutsa ve sizin makineniz, diğerlerinden sadece belli detaylar çerçevesinde farklılaşıyorsa, faydalı model başvurusu yapmanızı öneririz. Netice de, patent mi yoksa faydalı model başvurusu mu yapılmasının uygun olduğu hususunun yanıtı, uzman patent vekili incelemesi sonrasında cevap bulacaktır.

Makine veya Tertibatın Belli Parçalarında Malzeme Değişikliği Yaptım. Faydalı Modele Konu Olur Mu?

Bu sorunun cevabı, yapılan değişikliğin nevine göre farklılık göstermektedir. Genellikle malzemeye yönelik basit değişiklikler (çelik olan bir parçayı alüminyum yapmak gibi), gerçekten bir avantaj sağlamıyorsa, buluş niteliği taşımaması nedeniyle faydalı model veya patentle korunamamaktadır. Diğer taraftan kullanılan malzemede içerik açısından yenilikler varsa (malzeme alaşımını değiştirerek daha hafif, ama daha mukavemetli bir malzeme üretmek gibi), bu tür buluşlar/yenilikler patentle korunabilmektedir.

Bir Buluş Gerçekleştirdim. Patent/Faydalı Model Başvurusu Yapmazsam Ne Olur?

Yeni olduğuna inandığınız bir buluşunuz var ise, bunu derhal koruma altına almanızı tavsiye etmekteyiz. Aksi halde, art niyetli bir kısım rakip firma veya kişiler, hemen ürününüz ile ilgili taklit yoluna giderek, belki de çok daha düşük fiyatlarla buluşunuzu piyasaya sürmek suretiyle, pazar payınızı ciddi oranda daraltabilirler.

Yine bu kişiler, sizin buluşunuz için sizden önce patent/faydalı model başvurusu yaparak da, sizi güç duruma düşürebilirler. Böyle bir durumda, sizlerin aksini ispatlamanız ise, size ait daha önceki tarihli bir başvuru bulunmadığı için yıllarca sürebilmektedir.

Faydalı Model Başvurusu Yapıyorum Ancak Karşı Firmada Küçük Değişikler Yaparak Faydalı Model Başvurusu Yapıyor ve Piyasamı Etkiliyor. Bu Durumun Önüne Nasıl Geçebilirim?

Buradaki en önemli nokta, rakip firmanın yapmış olduğu değişikliklerin içeriğidir. Rakip firmanın faydalı modelinin, gerçekten de yeni bir buluş niteliği taşıyıp taşımadığı, emsallerine göre gerçekten de teknik bir artısının bulunup bulunmadığı hususları, uzman bir vekilin görüşleri neticesinde değerlendirilmelidir.

Rakip firmanın yapmış olduğu patent veya faydalı model başvurusunun, sizin patent veya faydalı modelinizi ihlal ettiğini tespit ederseniz, rakip firmanın patent/faydalı modeline, resmi patent bülteninde yayınlandığı aşamada itiraz etmeniz gerekmektedir.

Tüm bu takip ve itiraz süreçlerini, Bilgi Patent olarak, konusunda yetkin vekil ve uzmanlarımızla, sizin adınıza yerine getirmekteyiz.