Tasarım Tescili

Bilgi Patent, marka, patent ve tasarım haklarını içerir sınai mülkiyet hukuku konusundaki uzmanlığı ve başarılı geçmişiyle, fikri ve sınai mülkiyetinizi korumanız ve işinizi geliştirmeniz için en iyi ortağınızdır.

Tasarım tescili konusunda müşterilerimize 12 yıldır yüksek memnuniyet oranlarıyla hizmet veriyoruz.

Bilgi Patent olarak tasarım tescili ile ilgili size de hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz Şirketimizin aşağıdaki tanıtım videosunu izleyebilir, yazımızın devamında da Tasarım Tescili ile ilgili bilgilendirmelerimizi okuyabilirsiniz.

Endüstriyel Tasarım Nedir? Tasarım Patenti Nedir?

Tasarım patenti diye bilinen kavram aslında tasarım tescilidir. Tasarım tescilinin gerçekleştirilmesi ile tasarım, tescil eden kişi veya firma adına tescillenir ve bu şekilde haksız kullanımın önüne geçilmiş olunur.

Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçasının, çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu görünümüdür. Biz bunu kısaca, bir ürünün görünüm biçiminin koruma altına alınması olarak da tanımlayabiliriz.

Tescilli – Tescilsiz Tasarım Ayrımı

Tasarımlar, tescilli ve tescilsiz olmak üzere iki şekilde korunabilir.

Tescilli Tasarım:

Bir tasarımın tescil başvurusunun yapılması ve tescilinin sağlanması halinde, tasarım, başvuru yapıldığı andan itibaren 5 yıl boyunca koruma altına alınmış olur. Ancak koruma süresi, beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir. Tescilli tasarım, koruma süresi sona erdikten sonra kamuya ait sayılmaktadır.

Tescilsiz Tasarım:

Tescilsiz tasarımların koruması ise, tasarımın Türkiye’de kamuya sunulduğu tarihten itibaren 3 yıl sürmektedir. 3. yılın sonunda tescilsiz tasarım, kamuya ait sayılmaktadır.

Bu noktada, hem koruma süresinin tescilsiz tasarıma nazaran çok daha uzun olması, hem de tasarımın ilgili kişiye ait olduğunun resmi merci olan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belgeye bağlanması sebepleriyle; bir ürünün ortaya çıkarılması halinde, ürünü görsel olarak korumak için tasarım başvurusu yapılması gerektiği aşikardır.

Tescilli tasarımlarla ilgili olarak; tasarım tescil başvurusunun yapılması ve sürecin takibi, yenileme ücretinin ödenmesi ve işleminin tamamlanması, özel bir takip ve takvim sistemine bağlıdır. Bu noktalardaki bir gözden kaçırma, tasarımınızın tamamen düşmesine sebebiyet verebilir. Bilgi Patent olarak tüm yenileme süreçlerinde de sizlerin yanındayız. Tasarım başvurusu ve yenileme işlemleri konusunda detaylı ve net bilgi sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizleri arayınız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Tasarım Tescilinde Aranan Kriterler

Tasarım tescil başvurusunun yapılabilmesi için, ürünün aşağıdaki kriterleri taşıması gerekmektedir.

Yenilik:

Eğer bir tasarım, başka bir tasarım ile arasında yalnızca küçük ayrıntılarda farklılık teşkil ediyorsa, daha sonra başvuru konusu yapılan tasarım yeni kabul edilmez. Tasarımın koruma altına alınabilmesi için öncelikle “dünyada yeni” olması gerekmektedir. Tasarım başvurularında, başvuruya konu tasarımın daha önceden global olarak kamuya arz edilip edilmediği araştırılmakta olup; tasarım için başvuru tarihinden önce, dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise, o tasarım yeni kabul edilmektedir.

Tasarım, başvuru tarihinden önceki 12 ay içerisinde tasarımcı veya halefi veya bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından kamuya sunulur veya tasarımcı veya halefleri olan kişilerin suistimali sonucu kamuya sunulursa, endüstriyel tasarımın yeniliği etkilenmez.

Başka bir deyişle, başvuruya konu tasarım, tasarım başvurusu yapan taraf veya halefi ya da bunların izni ile üçüncü bir kişi tarafından, başvuru tarihinden 12 ay öncesine kadar kamuya sunulmuşsa, başvuru konusu tasarım yeni kabul edilmektedir. Fakat başvuru konusu tasarımın kamuya sunulma tarihi ile başvuru tarihi arasında 12 aydan fazla süre var ise, tasarım yenilik niteliğinden yoksun kalacaktır. Bu noktada, tasarım tescilinin sağlanabilmesi için süreler oldukça büyük önem arz etmektedir.

Ayırt Edicilik:

Bir tasarımın tescil edilebilmesi alınabilmesi için, ayırt edici niteliğe de sahip olması gerekmektedir. Ayırt edicilik; endüstriyel tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile bilinen herhangi bir endüstriyel tasarımın bu kullanıcı da yarattığı izlenim arasında belirgin bir farklılık olmasıdır.

Bilgi Patent olarak tasarım tescili ile ilgili size de hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Öncelikle ürünün genel bir araştırması yapılmaktadır. Ürünün benzerinin bulunmaması durumunda endüstriyel tasarım başvuru işlemlerine başlanmaktadır. Ortalama tescil süreci, herhangi bir itirazın yaşanmaması durumunda, yaklaşık 5-6 ay kadar sürmektedir.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Tasarım Tescil Süreci Nasıl İlerler?

Tasarım başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmaktadır. Tasarımın koruması, başvuru tarihinden itibaren başlamaktadır. Gerçekleştirilen başvurular, Kurum tarafından incelenir. Türk Patent ve Marka Kurumu, öncelikle başvuruyu şekli olarak incelemekte ve başvuruyla ilgili herhangi bir şekli eksiklik tespit etmezse, başvurunun esasına girerek başvuru konusu tasarımla ilgili olarak yenilik incelemesi yapmaktadır. Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki Kurum, tasarım tescil kriterlerinden ayırt edicilik için kendiliğinden inceleme yapmamakta; yalnızca yenilik kriteriyle alakalı inceleme yapmaktadır. Başvuru konusu tasarımın ayırt edici nitelikten yoksunluğu, yalnızca üçüncü kişiler tarafından iddia edilebilir.

Eğer Kurum tarafından şekli bir eksiklik tespit edilirse, eksikliğin giderilmesi için başvurucuya 2 aylık süre verilir. Bu süre içinde eksiklik giderilmezse, başvuru reddedilir; eksiklik giderilir ise, yenilik kriterinin incelenmesine geçilir.

Başvuru incelemesinde, tasarım başvurusunun yenilik kriterini sağlamadığına kanaat getirilirse; tasarım başvurusunun reddine karar verilir. Bu karara karşı 2 ay içerisinde, Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun vereceği karara karşı da başvurucunun 2 aylık dava açma süresi mevcut olacaktır.

Başvuru incelemesinde, tasarım başvurusunun yenilik kriterini sağladığına kanaat getirilirse, tasarımın tesciline karar verilir ve tescil edilen tasarım, Tasarım Bülteni’nde yayımlanır. Tesciline karar verilen tasarımın, Bülten’de yayımlanacağı süre 3 aydır. Bu 3 ay içerisinde, üçüncü kişilerin tasarım tescilinin hükümsüzlüğünü isteme hakları mevcuttur.

Eğer 3 aylık yayım süresi boyunca, tasarım tesciline yönelik herhangi bir itiraz gelmezse; Kurum tarafından, başvurucuya tasarım tescil belgesi tebliğ edilir.

Tasarım başvurusuna yönelik itiraz gelmesi halinde başvuru sahibinin, itiraz dilekçesinin başvuru sahibine tebliğinden itibaren, itiraza karşı görüş/savunma sunması için 1 aylık süresi olacaktır. Tasarımınıza itiraz edilmesi halinde, süresi içerisinde gerekli karşı görüş/savunma dilekçesinin sunulması, başvuru konusu tasarım tescilinizin akıbeti açısından oldukça önemlidir. Bu şekilde ilgili itirazları düşürtebilir ve tescili sağlayabilirsiniz.

Bilgi Patent olarak son derece yetkin olan marka patent vekili hukukçularıyla, sizlere bu konuda da hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Başvurucunun itiraza karşı görüş sunma süresinin geçmesinin ardından dosya Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na gönderilir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nca yapılacak inceleme neticesinde verilecek karara karşı hem başvurucu, hem de itirazcının 2 aylık dava açma süresi mevcut olacaktır.

Tasarım Sınıf Listesi

Tasarımların sınıflandırma sisteminde Locarno Antlaşması doğrultusunda belirlenen ürün veya ürünlere karşılık gelen sınıf ve alt sınıflar kullanılmaktadır. Locarno sınıfları, ürünlerin türlerine göre toplam 32 adet sınıfa göre yapılır. Bu 32 sınıfın içerisinde de alt sınıflar mevcuttur. Hangi tür ürünler için tasarım başvurusu yapılacaksa, ona göre isabetli olarak sınıfların seçilmesi ve bu sınıf üzerinden tasarım başvurunun yapılması gerekir. Tüm bu hususlarda hata riskini en aza indirgemek için Bilgi Patent’e her an ulaşabilirsiniz.

Çoklu Tasarım Başvurusu

Tek bir tasarım dosyası kapsamında çoklu tasarım başvurusu yapılabilmektedir. Yani Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılacak tek bir başvuru ile çok sayıda tasarımın tescili sağlanabilmektedir. Çoklu tasarım başvurusu ile maliyet açısından önemli ölçüde kâr elde edilmektedir.

Çoklu tasarım başvurusunun şartları; en fazla 100 adet tasarımın tek bir başvuruya konu edilebilmesi ve çoklu başvuruda yer alan tasarımların Locarno sınıflarının aynı olmasıdır. Bu şartlara uygun olmayan başvuruların söz konusu olması halinde, başvurucu tarafından bölünmüş başvuru yapılması gerekecek olup, bu durum da ekstra maliyete söz konusu olacaktır.

Çoklu başvuruya konu tasarımlarla ilgili olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, her bir tasarım için ayrı ayrı değerlendirme yapılır. Dolayısıyla, çoklu başvuruya konu tasarımların bir kısmı tescil edilebilirken, kalan kısmı reddedilebilir. Kurum tarafından yenilik incelemesi her bir tasarım için ayrı ayrı yapılacaktır.

Yine üçüncü kişilerce, çoklu tasarımlardan tesciline karar verilen ve Bülten’de yayımlananların bir kısmına da itiraz edilebilir. Çoklu tasarım başvurusuna konu edilen ve tescil edilen tasarımlar, tescilli tasarım olarak ayrı ayrı korunmaktadır.

Çoklu tasarım başvurusunda tek bir tasarım başvuru numarası mevcut olmakta olup, tescil neticesinde de Kurumca tek bir tasarım tescil belge verilmektedir. Böylece, başvuru ve sonrasındaki süreçlerin takibi kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Çoklu tasarım başvurusu ve sonrasındaki süreçlerle ilgili detaylı ve net bilgi sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizleri arayınız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Tasarım Tescil Belgesinin Geçerliliği

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, tasarım başvurularında, global olarak değerlendirme yapılmaktadır. Dolayısıyla, tasarım başvurusuna konu ürün hakkında tasarım tescil belgesi verilebilmesi için, ürünün, üçüncü kişilerce global olarak herhangi bir başvuruya konu edilmemesi ya da piyasaya arz edilmemesi gerekir.

Tasarım tescil belgesi ise, yalnızca verildiği ülkede hüküm ifade etmektedir. Çünkü tasarım tescil hakkı alındığında her ülkede korunma sağlanmamaktadır. Başka bir deyişle, Türkiye’de alınan tasarım tescil belgesi üçüncü kişilere karşı yalnızca Türkiye’de ileri sürülebilmektedir.

Tasarım tescil belgesi yalnızca verildiği ülkede tasarım hakkını sabit hale getirmekte ise de tasarım tescili alınan bir ürün, herhangi bir ülkede başvuruya konu edilirse; ilgili ülkede söz konusu ürüne tasarım tescil belgesi verilemez.

Dolayısıyla, Türkiye’de alınmış olan bir tasarım tescil belgesi, sadece Türkiye içerisinde hak sahibi olmanızı sağlamaktadır. Yurt dışında da koruma elde etmek için, ayrıca WIPO başvurusu tercih edilebilir.

Yurt Dışı Tasarım Tescili

Tasarım başvurusu ve tescili hangi ülkede yapılmış ise, o ülkenin sınırları içerisinde tasarımın koruması elde edilmiş olunur.  İşletme sahiplerinin, ilgili tasarım başvurusuna konu ürünleri ile ilgili ihracat, e-ticaret, başka bir ülkedeki kişi ya da firmalara bayilik verilmesi veya yurt dışındaki fuarlara katılma ihtiyacı gibi gerekçelerle, ilgili ülkelerde de tasarımlarının korunmasını teminen, yurt dışında da tasarım tescil başvurusu yapmaları büyük önem arz etmektedir. Öte yandan, tescilsiz bir ürünün, hedeflenen pazarda yer alması da oldukça zordur.

Yurt dışı tasarım tescili, koruma talep ülkelerin ofislerine tek tek yapılabilmekte olup; Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Antlaşması kapsamında WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü)’ya yapılacak tek bir başvuru ile bir veya birçok ülkede tasarım tescili başvurusu yapılabilmektedir.

Bilgi Patent, uzun yıllara dayanan marka, patent ve tasarım sektörlerindeki tecrübeleri ile birçok müvekkili için, yurt dışı tasarım tescili işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmiştir.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Tasarım Takibi ve Rakip Analizi

Bir tasarım başvurusu ve tescil sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, özel bir uzmanlık gerektirir. Tasarım tescil olunduktan sonra da sürekli olarak, TÜRKPATENT bültenlerinden, tasarımınızın benzer yeni bir başvurunun sizin sektörünüzde yapılıp yapılmadığını takip etmeniz ve bu şekilde bir haksız başvuru söz konusu ise, süresi içerisinde gerekli itiraz haklarınızı gereği gibi kullanmanız gerekir.

Genellikle karşılaşılan durum, tasarım başvurusu yapan firmaların rakip firmaları tarafından yapılan başvuruların piyasayı etkilemesidir. Buradaki en önemli nokta, rakip firmanın yeni başvurusuna konu edilen ve başvurunun, ilk başvurudan farklı olmasını sağlayan değişikliklerin içeriğidir. Rakip firmanın tasarımının, gerçekten de yeni bir tasarım niteliği taşıyıp taşımadığı, emsallerine göre gerçekten de teknik bir artısının bulunup bulunmadığı hususları, uzman bir vekilin görüşleri neticesinde değerlendirilmelidir.

Rakip firmanızın ya da herhangi bir başvurucunun yapmış olduğu tasarım başvurusunun, sizin tasarımınızı ihlal ettiğini tespit ederseniz, ilgili başvuruya, tasarım bülteninde yayınlandığı aşamada itiraz etmeniz gerekmektedir.

Bunun gibi, tasarımlarınızın tescilinin ardından, her 5 yılda bir yenileme işlemlerinin de takibi gerekmektedir. Oradaki herhangi bir ihmal de tasarımınızın tümüyle düşmesine sebebiyet verebilir.

Bizler yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren Bilgin Hukuk bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz için, bu tür uyuşmazlıklar hususundaki geçmiş yoğun tecrübelerimize binaen, bu hususlarda da gönül rahatlığı ile Bilgi Patent’i tercih edebilirsiniz. Tüm bu takip ve itiraz süreçlerini, Bilgi Patent olarak, konusunda yetkin vekil ve uzmanlarımızla, sizin adınıza yerine getirmekteyiz.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Tasarım Bülten İtiraz İşlemleri

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan ve tescil edilen tüm tasarımlar, 3. kişilerin var ise itiraz haklarını kullanabilmeleri için, 3 ay süreyle, Kurum bülteninde yayına çıkartılır. Bilgi Patent olarak bizler bu bültenleri sürekli ve dikkatli bir şekilde müvekkillerimizin menfaatleri doğrultusunda takip etmekteyiz. Müvekkillerimizin tescilli tasarımlarına benzer olan bir tasarımın yayına çıktığını tespit etmemiz durumunda, derhal ilgili müvekkillerimizi, itiraz yoluna gitmek isteyip istemediği hususunda bilgi sahibi kılıyoruz. İtiraz cihetine gidilecekse, ilgili itiraz dilekçelerini, yetkin Marka Patent Vekili Hukukçularımız eliyle hazırlıyor ve Kuruma süresi içerisinde takdim ediyoruz.

Aynı şekilde, herhangi bir müvekkilimizin bir tasarım başvurusuna, 3 aylık yayın sürecinde, bir 3. kişi tarafından itiraz gelmesi durumunda da aynı şekilde gerekli karşı görüş/savunma dilekçemizi, ilgili başvurucu müvekkilimizin talimatları doğrultusunda, yine yetkin Marka Patent Vekili Hukukçularımız eliyle hazırlayarak, Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunuyoruz.

Bizler yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren Bilgin Hukuk bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz için, bu tür uyuşmazlıklar hususundaki geçmiş yoğun tecrübelerimize binaen, bu hususlarda da gönül rahatlığı ile Bilgi Patent’i tercih edebilirsiniz.

Tasarım Tescili Devir İşlemleri

Bir tasarım, başvuru aşamasında veya tescil edildikten sonra üçüncü bir kişiye devredilebilir. Devir sözleşmesinin, Noter onaylı olması şarttır ve bu sözleşmenin, TÜRKPATENT siciline de işlenmesi gerekmektedir. Tüm bu süreçlerin hazırlanması ve takibi hususunda, Bilgi Patent Ofisinden her zaman yardım alabilirsiniz.

Tasarım Lisans Sözleşmesi

Tasarım hakkı, lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans sözleşmesi iki türlü olarak yapılabilir:

  1. İnhisari Lisans Sözleşmesi,
  2. İnhisari Olmayan Lisans Sözleşmesi.

İnhisari lisans sözleşmesinde, lisans veren, tasarımı kendisi kullanamaz ve sözleşme kapsamında hakkını açıkça saklı tutmadıkça ilk lisans verdiği kişiden başka bir üçüncü kişiye lisans veremez.

İnhisari olmayan lisans sözleşmesinde ise, lisans veren, tasarımı kendisi kullanabileceği gibi, ilk lisans verdiği kişiden başka üçüncü kişilere de tasarımın lisansını verebilir. Tasarım devir sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa lisans sözleşmesi, inhisari değildir; lisans sözleşmesi inhisari olacak şekilde düzenlenecekse, bu hususun sözleşmede açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Her iki tür lisans sözleşmesinde de aksi kararlaştırılmamışsa lisans alan, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya üçüncü kişiler ile alt lisans sözleşmesi yapamaz.

Bilgi Patent olarak son derece yetkin olan marka patent vekili hukukçularıyla, sizlere lisans sözleşmesi düzenlenmesi konusunda hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.