Loading

Marka Tescili

Bilgi Patent, marka patent hukuku konusundaki uzmanlığıyla, fikri mülkiyetinizi korumanız ve işinizi geliştirmeniz için en iyi ortağınızdır.

Marka tescili konusunda müşterilerimize 12 yıldır yüksek memnuniyet oranlarıyla hizmet veriyoruz.

Bilgi Patent olarak marka tescili ile ilgili size de hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz şirketimizin aşağıdaki tanıtım videosunu izleyebilir, yazımızın devamında da Marka Tescili ile ilgili bilgilendirmelerimizi okuyabilirsiniz.

Marka Tescili Nedir? Marka Patenti Nedir?

Marka patenti diye bilinen kavram aslında marka tescilidir. Marka tescilinin gerçekleştirilmesi ile marka, tescil eden kişi veya firma adına tescillenir ve bu şekilde haksız kullanımın önüne geçilmiş olunur.

Marka, bir işletmenin en önemli unsurlarından biridir. Marka, kısaca; bir işletmenin isminin, ürün ve hizmetlerinin, diğer işletmenin isminden, ürün ve hizmetlerinden yasal olarak ayrılmasını ve tescili sağlanmış marka üzerinde hak sahipliği ve üstünlük elde edilmesini sağlamaktadır. Kişi adları, sözcükler, sayılar ve benzeri işaretler markayı oluşturmaktadır. Marka, çizimlerle görüntülenebilir veya benzeri biçimlerle ifade edilebilir. Baskı yöntemi ile yayınlanabilir ve çoğaltılabilir her türlü işareti içerebilir.

İsim Tescili Nedir? İsim Patenti Nedir?

İsim hakkı alma işlemi de marka tescili kapsamındadır. Şirket unvanınızı, markanızın ismini, kullandığınız sloganları vb. marka olarak kullandığınız tüm kelime/kelime öbeklerini, marka tesciline konu edebilirsiniz. Marka tescili, her bir kelime/kelime öbeği için ayrı ayrı yapılmalıdır.

Logo Tescili Nedir? Logo Patenti Nedir?

Logo tescili de marka tescili kapsamındadır. Kullanmış olduğunuz tüm logoları, marka tesciline konu edebilirsiniz. Logolarınızı koruma altına almak istiyorsanız; marka tescili, her bir logo için ayrı ayrı yapılmalıdır.

COM.TR Alan Adı İçin Marka Tescili

Marka tescil sürecinizin haricinde, internet alan adını da adınıza kaydettirmek istiyorsanız, bu hususta gerekli bilgilendirme ve başvuru/kayıt desteğini sizlere Bilgi Patent olarak sunmaktayız. Daha detaylı bilgi veya hizmet almak için bizleri arayabilirsiniz.

Ücretsiz Marka Araştırma

Başvurusu yapılmak istenilen markanın ön araştırmasının konunun uzmanlarınca isabetli bir şekilde yapılması, vakit ve parasal kayıplar yaşamamanız için olmazsa olmazdır. Bilgi Patent olarak, başvurmayı düşündüğünüz markanın, marka başvurusu için müsait olup olmadığını (aynı markanın ya da engel teşkil edebilecek tarzda bir benzerinin daha evvelden bir başkasınca tescil konusu edilip edilmediğini) sizler için ücretsiz olarak kontrol etmekteyiz. Firmamızdan, bu şekilde ücretsiz marka araştırma hizmeti almak için, telefon yoluyla veya Whatsapp üzerinden bizlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Marka Tescil Süreci Nasıl İlerler?

Marka başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmaktadır. Markanın koruması, başvuru tarihinden itibaren başlamaktadır. Gerçekleştirilen başvurular, Kurum tarafından incelenir. Türk Patent ve Marka Kurumu, başvuruyu inceledikten sonra herhangi bir eksiklik ya da kanuna aykırılık tespit etmezse, markayı üçüncü şahıslarında görebileceği ve itiraz edebileceği bültende yayıma çıkarır. Marka, iki aylık süre ile yayımda kalacak olup; bu süreçte üçüncü kişiler tarafından başvuruya yönelik itiraz gelmez ise, başvurudan itibaren takriben 4 ila 6 ay içerisinde marka tescil edilecektir.

Marka başvurusuna yönelik itiraz gelmesi halinde ise süreç bir süre daha sürebilmekte olup, itirazların reddi ve tüm süreçlerin sona ermesi halinde de marka tescil edilir.

Markaya İtiraz Gelmesi Halinde Süreç Nasıl İlerler?

Başvuru konusu edilen markalara, üçüncü kişiler tarafından itiraz edilmesi söz konusu olabilir. Bu itirazlar kimi zaman gerçekten de marka benzerliğine dayansa da birçok defa da dayanaksız olabilmektedir.

Marka başvurusuna yönelik itiraz gelmesi halinde başvuru sahibinin, itiraz dilekçesinin başvuru sahibine tebliğinden itibaren, itiraza karşı görüş/savunma sunması için 1 aylık süresi olacaktır. Markanıza itiraz edilmesi halinde, süresi içerisinde gerekli karşı görüş/savunma dilekçesinin sunulması, başvuru konusu marka tescilinizin akıbeti açısından oldukça önemlidir. Bu şekilde ilgili itirazları düşürtebilir ve tescili sağlayabilirsiniz.

Bilgi Patent olarak son derece yetkin olan marka vekili hukukçularıyla, sizlere bu konuda da hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Markaya gelen itiraza karşı görüş sunulması ya da sunulmamasının akabinde, dosya Kurum Uzmanlarından birine verilecek olup, ilgili uzman dosya ile ilgili değerlendirme yapacak ve itirazın reddi veya kabulü ya da kısmen kabulü olmak üzere karar verecektir.

Verilen bu karara karşı hem itirazcı, hem de başvuru sahibinin, kararın tebliğinden itibaren 2 aylık süre içerisinde itiraz etme hakkı mevcut olacaktır. Taraflardan birinin, karara karşı itiraz etmesi halinde dosya, Türk Patent ve Marka Kurumu’na bağlı Markalar Dairesi Başkanlığı’nın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na verilecektir. Nihai karar, Kurul tarafından verilecek olup; Kurul’un vereceği karara karşı da yine her iki tarafın, kararın tebliğinden itibaren 2 aylık süre içerisinde dava açma hakkı söz konusu olacaktır.

Markanın İtiraz Gelmeksizin Reddi Halinde Süreç Nasıl İlerler?

Marka başvurusunun, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. Maddesinde yer alan mutlak ret nedenlerinden biri sebebiyle reddi veya kısmen reddi söz konusu olursa, kararın tebliğinden itibaren bu karara karşı 2 ay içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir.

Ret veya kısmi ret kararına karşı itiraz edilmesi halinde, itirazı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu incelemekte olup; bu karara karşı, başvuru sahibinin kararın tebliğinden itibaren 2 aylık süre içerisinde dava açma hakkı söz konusu olacaktır.

Marka başvurusuna üçüncü kişilerden itiraz gelmesi ya da marka başvurusu hakkında ret kararı verilmesi halinde, marka tescil süreci uzayabilmektedir. Bilgi Patent olarak, tüm bu süreçlerin en süratli şekilde ve sağlıklı olarak tamamlanması hususunda ve son derece yetkin olan marka vekili hukukçularıyla, sizlere itiraz/karşı görüş dilekçeleri ve marka tescilinin tüm süreçleri ile ilgili hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti

Türk Patent ve Marka Kurumu’na gerçekleştirilen marka başvurusunun sonucunda eğer markanın tesciline karar verilmiş ise, tescil belgesinin alınabilmesi için marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 2 aylık süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Tüm bu süreçleri Bilgi Patent olarak, sizler için takip etmekte ve sizleri gereği gibi bilgilendirmekteyiz.

Marka Yenileme İşlemi

Marka tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından, marka başvuru yapıldığı andan itibaren 10 yıl boyunca koruma altına alınmış olur. 10 yılın sonunda marka yenilenebilmekte olup, koruma 10 yıl daha uzatılmış olmakta ve her 10 yılda bir marka yenilenerek koruması devam ettirilebilmektedir. Yenileme ücretinin ödenmesi ve işleminin tamamlanması, özel bir takip ve takvim sistemine bağlıdır. Bu noktalardaki bir gözden kaçırma, markanızın tamamen düşmesine sebebiyet verebilir. Bilgi Patent olarak tüm yenileme süreçlerinde de sizlerin yanındayız. Marka yenilemesi konusunda detaylı ve net bilgi sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizleri arayınız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Yurt Dışı Marka Tescili

Marka başvurusu ve tescili hangi ülke de yapılmış ise, o ülkenin sınırları içerisinde markanın koruması elde edilmiş olunur.  İşletme sahiplerinin, ilgili marka konusu ürünleri ile ilgili ihracat, e-ticaret, başka bir ülkedeki kişi ya da firmalara bayilik verilmesi veya yurt dışındaki fuarlara katılma ihtiyacı gibi gerekçelerle, ilgili ülkelerde de markalarının korunmasını teminen, yurt dışında da marka başvurusu yapmaları büyük önem arz etmektedir.

Markalaşmanın bu denli önemli olduğu bir dönemde, her işletme için marka, vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Marka, tescilli olduğu ülke nezdinde hukuki koruma sağlamaktadır. Ülkemizde artan üretim ve ihracat da düşünüldüğünde, ihracat alanında Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin, faaliyet gösterdikleri diğer ülkelerde marka tescili yaptırmamaları; marka haklarının, ilgili ülkedeki üçüncü kişiler tarafından ihlaline sebep olabilmektedir. 

Bağlı bulunan ülkede marka tescil hakkı alınmış iken, uluslararası marka tescilinin yapılmaması, başka yönlerden de oldukça olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Örneğin; tescilsiz markalı bir ürüne, gümrük kontrolü yapılırken el konulabilir. Tescilli markanın bir başka ülkeye ihracatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili markanın o ülke içerisinde de koruma altına alınması gerekmektedir. Bir firma, kendi ülkesinde yapmış olduğu yatırımları, ihracat yaptığı ülkede de koruma altına almaz ise, bir başka kişi ve firma tarafından, markanın tescili o ülke de alınabilir. Bu durumu bilahare düzeltmeye çalışmak ise, çok daha fazla maddi ve manevi kayıplara sebebiyet verebilir.

Öte yandan, tescilsiz markalı bir ürünün, hedeflenen pazarda yer alması da oldukça zordur.

Uluslararası tescil sistemleri sayesinde, tek bir başvuru ile birden çok ülkede yurt dışı marka tescili gerçekleştirilebilmektedir. WIPO, EUIPO gibi küresel ofisler aracılığıyla veya bireysel ülke başvuruları yolu ile sizler için en uygun koşullarda olarak gerekli yurt dışı marka başvuru ve tescil süreçlerini yürütmekteyiz. Bu hususlardaki tüm detayları, Ofisimiz ile iletişime geçerek temin edebilirsiniz.

Ayrıca belirtmek gerekir ki Ticaret Bakanlığı’nca, yurt dışında yapılacak marka başvuruları ile ilgili tescil desteği de verilmektedir. Ticaret Bakanlığı’nın Yurt Dışı Marka Tescil Desteği ile ilgili yazımıza linkten ulaşabilirsiniz.

Bilgi Patent, uzun yıllara dayanan marka ve patent sektöründeki tecrübeleri ile birçok müvekkili için, yurt dışı marka tescili işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmiştir.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Marka Takibi

Bir markanın başvuru ve tescil sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, özel bir uzmanlık gerektirir. Marka tescil olunduktan sonra da sürekli olarak, TÜRKPATENT bültenlerinden, markanıza benzer yeni bir başvurunun sizin sektörünüzde yapılıp yapılmadığını takip etmeniz ve bu şekilde bir haksız başvuru söz konusu ise, süresi içerisinde gerekli itiraz haklarınızı gereği gibi kullanmanız gerekir.

Bunun gibi, markalarınızın tescilinin ardından, her 10 yılda bir yenileme işlemlerinin de takibi gerekmektedir. Oradaki herhangi bir ihmal de markanızın tümüyle düşmesine sebebiyet verebilir.

Talep etmeniz halinde; tarafımızca marka takip hizmeti sağlanmaktadır. Marka takip hizmetimiz kapsamında, adınıza tescilli markalar takip sistemimize eklenmekte ve markalarınıza benzer olan ve markalarınızla aynı sektörde yer alan başvuruların tespiti yapılmakta, durumla ilgili olarak size bildirim sağlanmakta ve talep etmeniz halinde ücretlendirme yapılarak marka başvurusuna itiraz edilmektedir. Bu noktadaki amacımız, markalarımıza benzer olan başka markaların tescil edilmesinin önüne geçmektir. Yine markalarınızın yenileme dönemleri de hizmetimiz kapsamında tarafımızca takip edilmektedir.

Bilgipatent olarak size marka takibi ile ilgili hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Marka Sınıf Listesi

Marka tescilleri, sektörlere göre toplam 45 adet sınıfa göre yapılır. Hangi ürünlerin üretim ve/veya satışı gerçekleştirilecek ise ya da hangi hizmetlerin arzı söz konusu ise, ona göre, isabetli olarak sınıfların seçilmesi ve bu sınıf/sınıflar üzerinden marka başvurunun yapılması gerekir. Tüm bu hususlarda hata riskini en aza indirgemek için Bilgi Patent’e her an ulaşabilirsiniz.

Online Marka Başvurusu

Türkiye’de marka tescili işlemleri, online olarak, başvurucunun kendisi tarafından veya Bilgi Patent gibi bir marka tescil vekil firması aracılığıyla yine online olarak gerçekleştirilebilir. Ne var ki önemli ölçüde vakit ve ekonomik kayıplara uğranılmaması ve yatırımların heba olmaması adına, marka tescil başvurusu ve ilgili tüm takip süreçlerinin bir vekil firma aracılığıyla yürütülmesini öneriyoruz. Bu durumun, doğru sınıflarda marka başvurusunda bulunma, muhtelif olası itirazlara karşı gerekli savunmaları gereği gibi ve süresinde tamamlayabilme, tescil belge ödemesini gereği gibi ve süresinde tamamlayarak tescil belgesini  alabilme gibi sayısız avantajları mevcuttur. Tüm bu hususlarda, bütün tecrübesi ile Bilgi Patent her zaman yanınızdadır.

Online marka başvurusu konusunda bizlere telefon aracılığı veya Whatsapp üzerinden ulaşabilir, marka başvurusu gerçekleştirilmeden önce tüm sorularınızı bu şekilde iletebilirsiniz.

Dilerseniz Ofisimizi de ziyaret edebilir veya sizleri yerinizde ziyaret edebilmemizi teminen bir randevu oluşturulması hususunda bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgi Patent olarak size marka tescili ile ilgili hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Marka Tescil Sorgulama

Başarılı marka algısı oluşturmak, ürün satışlarına ya da hizmet sunumuna doğrudan etki etmektedir. Akılda kalıcı bir marka, kullanıcıların aklında kalacaktır, bu sayede başarıyı yakalamanız da mümkün olacaktır.

Ancak tescil ettirilmek istenilen markanın, zaten daha evvelden tescil edilmiş olunup  olunmadığının konunun uzmanlarınca, gereği gibi ve dikkatlice kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, mal/hizmet sınıflarının da isabetle tespit edilerek, başvurunun tamamlanması gerekir.

Bu süreçlerin olması gerektiği gibi yürütülmemesi, büyük zaman ve maddi kayıplara sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle, konusunda son derece yetkin olan marka vekillerine ve uzmanlarına sahip olan Bilgi Patent’e her zaman ulaşabilirsiniz.

Marka Tescil Fiyatları

Marka tescil ücretleri, resmi başvuru/tescil ücretleri (harçları) ile vekillik ücretimizden oluşmaktadır. Sunduğumuz hizmete göre, talep etmekte olduğumuz vekillik ücretimiz oldukça makuldür. Bizim önceliğimiz müvekkillerimiz ile süreklilik içerisinde ve karşılıklı memnuniyet çerçevesinde çalışmaktır. Kendi bünyemizde yaklaşık 30 yıllık bir Hukuk firmamızın da (Bilgin Hukuk) bulunması, en önemli kurumsal dayanaklarımızdandır.

Tüm zaman ve yatırımlarınızın heba olmaması adına, herhangi bir aracı kişi ya da firma yerine, Fikri ve Sınai Haklar konusunda son derece köklü ve başarılı bir geçmişe sahip olan Bilgi Patent firmamızı tercih etmenizi özellikle önermekteyiz.

Bilgipatent olarak size marka tescili ile ilgili hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Marka Tescili Başvuru Süreci

Markanızın tescil işlemlerine başlayabilmek amacıyla TURKPATENT’in talep etmekte olduğu bazı evraklar bulunmaktadır.

Bu evraklar şu şekildedir;

 1. Marka başvurusu yapacak olan kişi veya kişilerin açık adresi ve TC kimlik numarası,
 2. Marka başvurusu şirket üzerine yapılacak ise, şirket bilgilerinin tamamını gösterebilen bir belge,
 3. Marka Örneği (Logolu veya düz yazı olarak başvuru mümkündür)

Marka ile ilgili tüm gerekli işlemlerin vekil firma tarafından yapılabilmesi için noter onaysız olan vekâletname  (Marka birden fazla kişi üzerine tescil edilecek ise, başvuru sayısınca vekâletname imzalanması gerekmektedir.)

Marka Başvurusu Öncesi Ön Araştırma Yapılması ve Önemi

Marka başvurusu yapabilmek için gerekli olan belgeler mevcut ise, diğer bir detay da, marka başvurusu yapılmak istenilen markanın ön araştırmasının yapılarak, daha önceden tescilinin yapılıp yapılmadığını öğrenmektir. Firmamızdan, bu şekilde ücretsiz marka araştırma hizmeti almak için, telefon yoluyla veya Whatsapp üzerinden bizlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Marka Tescili Devir İşlemleri

Bir marka, başvuru aşamasında veya tescil edildikten sonra, üçüncü bir kişiye, tamamen veya sadece belli mal/hizmet sınıfları bakımından (kısmen) devredilebilir. Devir sözleşmesinin, Noter onaylı olması şarttır ve bu sözleşmenin, TÜRKPATENT siciline de işlenmesi gerekmektedir. Tüm bu süreçlerin hazırlanması ve takibi hususunda, Bilgi Patent Ofisinden her zaman yardım alabilirsiniz.

Marka Bülten İtiraz İşlemleri

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan tüm marka başvuruları, 3. kişilerin var ise itiraz haklarını kullanabilmeleri için, 2 ay süreyle, Kurum bülteninde yayına çıkartılır. Bilgi Patent olarak bizler bu bültenleri sürekli ve dikkatli bir şekilde müvekkillerimizin menfaatleri doğrultusunda takip etmekteyiz. Müvekkillerimizin tescilli markalarının aynısını oluşturan veya kayda değer bir şekilde benzeyen bir markanın yayına çıktığını tespit etmemiz durumunda, derhal ilgili müvekkillerimizi, itiraz yoluna gitmek isteyip istemediği hususunda bilgi sahibi kılıyoruz. İtiraz cihetine gidilecekse, ilgili itiraz dilekçelerini, yetkin Marka Vekili Hukukçularımız eliyle hazırlıyor ve Kuruma süresi içerisinde takdim ediyoruz.

Aynı şekilde, herhangi bir müvekkilimizin bir marka başvurusuna, 2 aylık yayın sürecinde, bir 3. kişi tarafından itiraz gelmesi durumunda da aynı şekilde gerekli karşı görüş/savunma dilekçemizi, ilgili başvurucu müvekkilimizin talimatları doğrultusunda, yine yetkin Marka Vekili Hukukçularımız eliyle hazırlayarak, Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunuyoruz.

Bizler yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren Bilgin Hukuk bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz için, bu tür uyuşmazlıklar hususundaki geçmiş yoğun tecrübelerimize binaen, bu hususlarda da gönül rahatlığı ile Bilgi Patent’i tercih edebilirsiniz.

Marka Tescili İçin Gerekli Belgeler

Marka tescili başvurusunu şahıs olarak yapacak iseniz;

 • TC Kimlik Fotokopisi
 • Vekâletname (Marka başvurusu Bilgi Patent tarafından gerçekleştiriliyor ise; (Vekâletname için noter onayına gerek yoktur. TÜRKPATENT Kurumunda sizleri temsil edebilmemiz için gerekmektedir.)
 • Markanızın Örneği (Logo, İşaret vb.)
 • Başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont (Ödemenin, Bilgi Patent hesaplarına yatırılması gerekmektedir.)

Tüzel kişi (Anonim veya Limited şirketi) olarak başvuru yapacak iseniz;

 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Markanızın Örneği (Logo, İşaret vb.)
 • Vekâletname (Marka başvurusu Bilgi Patent tarafından gerçekleştiriliyor ise; (Vekâletname için noter onayına gerek yoktur. TÜRKPATENT Kurumunda sizleri temsil edebilmemiz için gerekmektedir.)
 • Başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont (Ödemenin, Bilgi Patent hesaplarına yatırılması gerekmektedir.)

Marka tescili ile ilgili bahsi geçen evraklar hakkında ayrıca bilgi almak ve marka başvurusunu uzman ekibimiz yardımı ile gerçekleştirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilgipatent olarak size marka tescili ile ilgili hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Marka Lisans Sözleşmesi

Bir markanın lisansı, lisans sözleşmesine konu edilerek tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmi için üçüncü bir kişiye verilebilir. Markanın, lisans sözleşmesine konu edilebilmesi için tescilli olması şarttır.

Lisans sözleşmesi iki türlü olarak yapılabilir:

 1. İnhisari Lisans Sözleşmesi,
 2. İnhisari Olmayan Lisans Sözleşmesi.

İnhisari lisans sözleşmesinde, lisans veren, markayı kendisi kullanamaz ve sözleşme kapsamında hakkını açıkça saklı tutmadıkça ilk lisans verdiği kişiden başka bir üçüncü kişiye lisans veremez.

İnhisari olmayan lisans sözleşmesinde ise, lisans veren, markayı kendisi kullanabileceği gibi, ilk lisans verdiği kişiden başka üçüncü kişilere de markanın lisansını verebilir. Marka lisans sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir; lisans sözleşmesi inhisari olacak şekilde düzenlenecekse, bu hususun sözleşmede açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Her iki tür lisans sözleşmesinde de aksi kararlaştırılmamışsa lisans alan, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya üçüncü kişiler ile alt lisans sözleşmesi yapamaz.

Bilgi Patent olarak son derece yetkin olan marka vekili hukukçularıyla, sizlere lisans sözleşmesi düzenlenmesi konusunda hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.