Loading

Faydalı Model

Teknolojinin her alanındaki buluşlara, yeni olmaları ve sanayiye uygulanabilir olmaları şartıyla faydalı model belgesi verilmektedir. Patent alınabilmesi için gerekli olan tekniğin bilinen durumunun aşılması şartı, faydalı modelde aranmamaktadır.

Diğer taraftan, patent belgesi, başvuru sahibine başvuru tarihinden itibaren 20 yıllık bir süre için koruma sağlarken, faydalı model belgesi ise, başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık bir süre için koruma sağlamaktadır. Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşun yeni olduğu kabul edilmektedir. Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmış olan toplumca erişilebilir her şeyi kapsamaktadır.

Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikteyse, buluşun sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilmektedir.

Faydalı model belgesi, belge sahibine, faydalı modele konu ürünün/eşyanın üretiminin tekel hakkını vermekte, başvuru sahibinden izinsiz olarak başkası tarafından üretilmesini ve ticari amaçla kullanımını engellemektedir. Patent başvurularında olduğu gibi, faydalı model başvurularında da, buluşla ilgili tarifname, istemler, özet ve varsa şekillerin hazırlanması gerekmektedir. Bu dokümanların, uzman bir kişi tarafından hazırlanması hak kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Faydalı model belgesi alınması, patentten farklı olarak inceleme aşamasını içermediğinden, ortalama 1,5 – 2 yıllık bir süre de tamamlanmaktadır.