Loading

Patent Tescili

Bilgi Patent, marka patent ve marka patent hukuku konusundaki uzmanlığı ve başarılı geçmişiyle, fikri ve sınai mülkiyetinizi korumanız ve işinizi geliştirmeniz için en iyi ortağınızdır.

Patent tescili konusunda müşterilerimize 12 yıldır yüksek memnuniyet oranlarıyla hizmet veriyoruz.

Bilgi Patent olarak patent tescili ile ilgili size de hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz şirketimizin aşağıdaki tanıtım videosunu izleyebilir, yazımızın devamında da Patent Tescili ile ilgili bilgilendirmelerimizi okuyabilirsiniz.

Patent Tescili Nedir?

Patent tescili, tarım dahil sanayideki teknik problemlerin çözülmesi için ortaya çıkarılan buluşların, buluş sahibi adına tescili için yapılmaktadır.

Patent belgesi, buluş sahibi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na patent başvurusu yapılması halinde, buluşun patent koruması altına alındığına dair Kurum tarafından verilen bir belgedir.

Patenti alınmış olan buluş; alım-satım konusu olabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi, patent sahibinin mülkiyeti haline gelmektedir. Dolayısıyla, buluş sahibi müsaade etmediği sürece, başkalarının bu buluşu üretebilmeleri, kullanabilmeleri ya da satabilmeleri, belirli sürelere bağlı olmak üzere, mümkün değildir.

Patentin Koruma Süresi Ne Kadardır?

Patent başvurularında, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl boyunca koruma sağlanmakta olup, 20 yılın sonunda buluş kamuya ait sayılmaktadır. 20 yıl boyunca korumanın sağlanabilmesi için, başvurudan itibaren 3. yıldan sonra her yıl yıllık ücret ödemelerinin de yapılması gerekmektedir.

Patent Başvuru Evrakları Nelerdir?

Patent başvurusunda; başvuru formu, başvuru ücreti, tarifname, istemler, özet ve varsa resimlerin bulunması gerekmektedir. Tarifname, istemler, özet ve resimler; tarifname takımını oluşturmaktadır. Bu dokümanlarda, buluş konusunda uzman bir kişinin, bu anlatımı okuduğunda, buluşu uygulayabileceği kadar açık ve ayrıntılı olarak yazılmış teknik bilgiler ve ayrıca başvuruda eklenmiş ise teknik çizimler bulunmaktadır.

Firmamızla çalışmaya karar verirseniz, size bir ön bilgi formu ileteceğiz; bu formun ilgili kısımlarını doldurabilirseniz, vermiş olduğunuz bilgilere istinaden patent yazı ve dökümanlarını içerir tarifname takımı oluşturulacak ve akabinde başvuru sağlanacaktır.

Bilgi Patent olarak patent tescili ile ilgili size de hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Patentlenebilirlik Kriterleri Nelerdir?

Patentlenebilirlik kriterleri; yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliktir. Bu kriterleri sağlayan buluşlarla ilgili patent başvuruları neticesinde, patent belgesi alınır.

Yenilik:

Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı veya sözlü uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında, mutlak yeniliktir. Buluşun global olarak daha önce piyasaya arz edilmemiş olması, başka bir deyişle tekniğin bilinen durumundan farklı olması gerekir.

Buluş Basamağı:

Tekniğin bilinen durumunun aşılması, buluşun, « konusunda uzman bir kişinin kolay bir şekilde düşünerek uygulamaya koyamayacağı » nitelikte olmasıdır.

Sanayiye Uygulanabilirlik:

Buluşun, tarım dahil tüm sanayide tamamıyla kuramsal olmak yerine, pratikte üretilebilir ya da uygulanabilir veya kullanılabilir özellik taşıması demektir.

Patent Başvuru Süreci Nasıl İlerler?

Patent başvurusunun sağlıklı ilerleyebilmesi için, tarifname takımının özenli şekilde hazırlanması hususu büyük önem arz etmektedir. Zira patent başvurusu, hazırlanan tarifname takımı doğrultusunda ilerleyecek ve başvuru sürecinde evraklarda değişiklik yapılması icap ederse, bu değişikliklerde tarifname kapsamının dışına çıkılamamaktadır.

Patent başvurusunda önemli olan husus; buluşu Başvurunun akabinde, dosya uzmanı tarafından patentlenebilirlik kriterlerinin var olup olmadığı, buluşun global anlamda bir başvuruya konu edilip edilmediği ve/veya global anlamda piyasaya arz edilip edilmediği hususlarını araştırılmakta ve araştırma raporu düzenlenmektedir. Araştırma raporunun akabinde, dosya kapsamında inceleme raporu alınmakta; buluş patentlenebilirlik kriterlerini sağlıyor ise, buluşa patent belgesi verilmektedir. Araştırma ve/veya inceleme raporlarının aleyhe gelmesi durumunda başvurucunun itiraz ve tarifname takımında, tarifname kapsamında değişiklik yapma imkanı mevcuttur. Patent tescil süreci, kesin bir şey söylenememekle birlikte ortalama 2,5 yıl ila 3 yıl arası değişmektedir. Dosya kapsamında alınacak araştırma ve inceleme raporları aleyhe gelirse, başvurucunun itiraz hakkı mevcuttur.

Bilgi Patent olarak son derece yetkin olan patent vekili hukukçularıyla, sizlere patent başvurusu kapsamında tarifname takımının hazırlanması ve patent sürecinin takibi hususlarında hizmet vermekten büyük memnuniyet duyarız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Reddedilen Patent Başvurusuna Karşı İtiraz

Başvuru kapsamında araştırma ve/veya inceleme raporları aleyhe gelen ve itirazlara rağmen itirazların reddedildiği ya da üçüncü kişilerce yapılan itirazların kabul edildiği ve reddine karar verilen patent başvurularında, karara karşı Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na itirazda bulunulabilir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararına karşı da başvurucunun dava açma hakkı söz konusu olacaktır.

Patent Belgesinin Geçerliliği

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, patent başvurularında, araştırma ve inceleme aşamasında global olarak değerlendirme yapılmaktadır. Dolayısıyla, patent başvurusuna konu buluş hakkında patent belgesi verilebilmesi için, buluşun, üçüncü kişilerce global olarak herhangi bir başvuruya konu edilmemesi ya da piyasaya arz edilmemesi gerekir.

Patent belgesi ise, yalnızca verildiği ülkede hüküm ifade etmektedir. Çünkü patent hakkı alındığında her ülkede korunma sağlanmamaktadır. Başka bir deyişle, Türkiye’de alınan patent belgesi üçüncü kişilere karşı yalnızca Türkiye’de ileri sürülebilmektedir.

Patent belgesi yalnızca verildiği ülkede patent hakkını sabit hale getirmekte ise de patenti alınan bir buluş, herhangi bir ülkede başvuruya konu edilirse; ilgili ülkede söz konusu buluşa patent belgesi verilemez.

Uluslararası Patent Başvurusu

Türkiye’de alınmış olan bir patent ya da faydalı model belgesi, sadece Türkiye içerisinde hak sahibi olmanızı sağlamaktadır. Yurt dışında da koruma elde etmek için, ayrıca PCT başvurusu tercih edilebilir.

Uluslararası patent başvurularında, 200’e yakın ülkenin taraf olduğu PCT antlaşması gereği WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü)’ya PCT başvurusu ile ilgili buluş üzerinden uluslararası başvuru yapılabilmektedir. PCT süreci; uluslararası aşama ve ulusal aşamaya geçiş ile sonuçlanmaktadır. PCT başvurusuna konu patent başvurusu ile ilgili olarak, uluslararası aşamada, yine Türkiye’de olduğu gibi ön araştırma raporu alınacak olup; ulusal aşamaya geçmeyi düşündüğünüz ülkeler için başvuru sağlanmaktadır.

PCT antlaşmasına taraf ülkeleri linkten inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK tarafından PCT başvurularında önemli ölçüde teşvik ve destekler sağlanmakta olup, konuyla ilgili detaylı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Bilgi Patent olarak yurt dışı patent tescili ile ilgili size de hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Patent Yıllık Ücret Ödemeleri

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Fakat, patentin aktif kalabilmesi ve korumadan faydalanabilmek için, başvurudan sonraki 3. Yıldan itibaren her yıl patent dosyasına yıllık ücretlerin ödenmesi gerekmektedir. Hatta patent başvurusu neticelenmese dahi başvurunun aktif kalabilmesi için 3. Yıldan itibaren yıllık ücret ödemesi yapılmaya başlanmalıdır. Yıllık ücretlerin ödenmesi ve işleminin tamamlanması, özel bir takip ve takvim sistemine bağlıdır. Bu noktalardaki bir gözden kaçırma, patentin tamamen düşmesine sebebiyet verebilir. Bilgi Patent olarak tüm yıllık ücret süreçlerinde de sizlerin yanındayız. Patent yıllık ücretleri konusunda detaylı ve net bilgi sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizleri arayınız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Patent Takibi ve Rakip Analizi

Bir patent başvurusu ve tescil sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, özel bir uzmanlık gerektirir. Patent tescil olunduktan sonra da sürekli olarak, TÜRKPATENT bültenlerinden, patentinize benzer yeni bir başvurunun sizin sektörünüzde yapılıp yapılmadığını takip etmeniz ve bu şekilde bir haksız başvuru söz konusu ise, süresi içerisinde gerekli itiraz haklarınızı gereği gibi kullanmanız gerekir.

Genellikle karşılaşılan durum, patent/faydalı model başvurusu yapan firmaların rakip firmaları tarafından yapılan başvuruların piyasayı etkilemesidir. Buradaki en önemli nokta, rakip firmanın yeni başvurusuna konu edilen ve başvurunun, ilk başvurudan farklı olmasını sağlayan değişikliklerin içeriğidir. Rakip firmanın patent/faydalı modelinin, gerçekten de yeni bir buluş niteliği taşıyıp taşımadığı, emsallerine göre gerçekten de teknik bir artısının bulunup bulunmadığı hususları, uzman bir vekilin görüşleri neticesinde değerlendirilmelidir.

Rakip firmanızın ya da herhangi bir başvurucunun yapmış olduğu patent veya faydalı model başvurusunun, sizin patent veya faydalı modelinizi ihlal ettiğini tespit ederseniz, ilgili başvuruya, patent bülteninde yayınlandığı aşamada itiraz etmeniz gerekmektedir.

Yine patent veya faydalı model dosyalarınızın yıllık ücret ödeme dönemleri de hizmetimiz kapsamında tarafımızca takip edilmektedir.

Bizler yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren Bilgin Hukuk bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz için, bu tür uyuşmazlıklar hususundaki geçmiş yoğun tecrübelerimize binaen, bu hususlarda da gönül rahatlığı ile Bilgi Patent’i tercih edebilirsiniz. Tüm bu takip ve itiraz süreçlerini, Bilgi Patent olarak, konusunda yetkin vekil ve uzmanlarımızla, sizin adınıza yerine getirmekteyiz.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.

Yazılıma Patent Alınabilir Mi?

Bilgisayar programları patent başvurularına konu edilememektedir. Dolayısıyla, yazılıma da patent alınamaz. Fakat, eğer yazılım bir buluşun parçası ise; yani yazılım bütünüyle bir buluşu oluşturmuyorsa veya buluşun esas unsuru değilse, yazılımın da parçası olduğu buluş için patent alınabilir.

Patent Hakkının Sona Ermesi

Patent hakkı;

1.Koruma süresinin dolması;

2.Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi;

3.Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin belirtilen sürelerde ödenmemesi (Yıllık ücret ödemeleri, başvuru tarihinden itibaren 3. Yıldan itibaren başlar.);

durumlarından birisi söz konusu ise sona erer.

Patent ile Faydalı Model Arasındaki Farklar

Patent için koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 20 yıl, faydalı model için 10 yıldır.

Faydalı model başvurularında yalnızca yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri aranmakta olup, patentlenebilirlik şartlarından biri olan buluş basamağı kriteri aranmamaktadır.

Faydalı model başvurularında inceleme aşaması bulunmamaktadır. Faydalı model yalnızca araştırma raporu alınmakta iken, patent başvurularında araştırma ve inceleme raporları alınmaktadır.

Patent tescil süreci, ortalama 2,5 yıl ila 3 yıl arası değişmekte iken; faydalı model tescil süreci ise, ortalama 1,5 yıl ila 2 yıl arası değişmektedir.

Usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünler, eczacılıkla ilgili maddeler, biyoteknolojik buluşlar ve kimyasal ve biyolojik maddelerin tescili için yapılan başvurularda patent belgesi verilebilmekte iken; faydalı model belgesi verilememektedir.

Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürülmesi

Patent başvurusu, faydalı model başvurusuna dönüştürülebilmektedir. İşlemleri devam eden patent başvurusu için, inceleme süresince yapılan son bildirime cevap verme süresi olan 3 aylık sürenin bitimine kadar yapılabilir. Dönüştürme talebinden sonra faydalı model kapsamında, ücreti ödenerek araştırma talebinde bulunulması ve varsa değişiklik yapılan tarifname takımı sayfalarının girişinin yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde bu işlem gerçekleştirilmezse, dönüştürme talebi yapılmamış sayılır ve dosya patent başvurusu olarak devam eder.

Patent Devir İşlemleri

Bir patent, başvuru aşamasında veya tescil edildikten sonra, üçüncü bir kişiye, tamamen veya kısmen devredilebilir. Devir sözleşmesinin, Noter onaylı olması şarttır ve bu sözleşmenin, TÜRKPATENT siciline de işlenmesi gerekmektedir. Tüm bu süreçlerin hazırlanması ve takibi hususunda, Bilgi Patent Ofisinden her zaman yardım alabilirsiniz.

Patent Lisans Sözleşmesi

Bir patent veya patent başvurusunun lisansı, lisans sözleşmesine konu edilerek üçüncü bir kişiye verilebilir.

Patent lisans sözleşmesi iki türlü olarak yapılabilir:

  1. İnhisari Lisans Sözleşmesi,
  2. İnhisari Olmayan Lisans Sözleşmesi.

İnhisari lisans sözleşmesinde, lisans veren, başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de patent konusu buluşu kullanamaz.

İnhisari olmayan lisans sözleşmelerinde lisans veren patent konusu buluşu kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı buluşa ilişkin başka lisanslar da verebilir. Patent lisans sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa lisans sözleşmesi, inhisari değildir; lisans sözleşmesi inhisari olacak şekilde düzenlenecekse, bu hususun sözleşmede açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez.

Bilgi Patent olarak son derece yetkin olan patent vekili hukukçularıyla, sizlere patent lisans sözleşmesi düzenlenmesi konusunda hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Telefon: 0216 325 60 84 numaramızdan hemen arayıp bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp: 0530 434 63 01 hattımızdan da numaraya tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz.