Loading

Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

MARKALAŞMA

Marka, kısaca; bir işletmenin isminin, ürün ve hizmetlerinin, diğer işletmenin isminden, ürün ve hizmetlerinden yasal olarak ayrılmasını ve tescili sağlanmış marka üzerinde hak sahipliği ve üstünlük elde edilmesini sağlamaktadır. Kişi adları, sözcükler, sayılar ve benzeri işaretler markayı oluşturmaktadır.

Markalaşmanın bu denli önemli olduğu bir dönemde, her işletme için marka, vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Marka, tescilli olduğu ülke nezdinde hukuki koruma sağlamaktadır. Ülkemizde artan üretim ve ihracat da düşünüldüğünde, ihracat alanında Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin, faaliyet gösterdikleri diğer ülkelerde marka tescili yaptırmamaları; marka haklarının, ilgili ülkedeki üçüncü kişiler tarafından ihlaline sebep olabilmektedir. Uluslararası marka tescili hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz.

TİCARET BAKANLIĞI’NIN YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ

Yurt dışı marka tescili, Ülkemizde faaliyet gösteren işletmeler için mali olarak birçok külfete sebep olmaktadır. Bu noktada, Ticaret Bakanlığı’nca, yurt dışında yapılacak marka başvuruları ile ilgili tescil desteği verilmektedir.

Bu desteğin kapsamını;

 • 17/08/2022 tarihli ve 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar,
 • Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge,
 • Yurt Dışı Marka Tescil Desteğine İlişkin Genelge oluşturmaktadır.

İlgili düzenlemelerden derlenen bu makalemizde, Ticaret Bakanlığı’nın Yurt Dışı Marka Tescil Desteğine ilişkin önemli bilgiler yer almaktadır.

Ticaret Bakanlığı’nın Yurt Dışı Marka Tescil Desteği; yurt dışı marka başvurularında, ilk başvuru için yapılan ödemeden itibaren aralıksız olarak 4 yıl boyunca her bir harcamanın yüzde 50’sinin Bakanlıkça geri ödendiği uluslararası marka teşvik sistemidir.

TEŞVİK SİSTEMİNİN ESASLARI

 • Yurt Dışı Marka Tescil Desteği’nin süresi 4 yıldır.
 • Ticaret Bakanlığı, 4 yıllık süre boyunca yapılan her bir harcamanın yüzde 50’sini teşvik başvurusu yapan marka sahibine öder.
 • Marka sahibi, başvurusunu Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerden birine yaparsa geri ödeme oranı %70 iken, başvuru hem hedef ülkelerden, hem de hedef sektörlerden birine yapılırsa geri ödeme oranı %75 olmaktadır.
 • Desteğin üst limiti 2023 yılı için yıllık 1.357.000,00 TL’dir. Ticaret Bakanlığı’nın sağlamış olduğu desteğin üst limiti, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE) / 2 oranında güncellenmektedir.
 • Yurt Dışı Marka Tescil Desteği, 4 yıl içerisinde yapılacak tüm başvurular için kullanılabilir.
 • Yurt Dışı Marka Tescil Desteği, yalnızca firmalara sağlanmakta olup, teşvikten, şahıs başvurularında faydalanılamamaktadır.
 • İlk başvurudan itibaren 6 ay içinde gerekli belgelerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden Ticaret Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.
 • 4 yıllık süre, ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden başlar.
 • 4 yıllık süre içerisinde, başka başvuru olmasa da süre işlemeye devam eder.
 • Teşvik sisteminin kapsamı, yurt içinde tescilli marka için yapılan yurt dışı başvurularıdır. Ancak, yurt içi marka tescili şart değildir. Marka sahibi, yurt içi marka başvurusundan sonra tescil henüz gerçekleşmemişse de teşvik başvurusunda bulunabilir. Fakat, 6 aylık destek başvurusu süresi içerisinde markanın yurt içinde tescil edilmiş olması şarttır.
 • Yurt Dışı Marka Tescil Desteğine başvurmak için, markanın yurt dışındaki tescil işlemlerinin sonuçlanması şart olmayıp, yurt dışı marka başvurusunda bulunmak yeterlidir.
 • Yurt içi marka sahibi şirket ile yurt dışı marka başvurusunu ve teşvik başvurusunu yapan şirketin aynı olması ve ilk tescilin yurt içinde gerçekleşmiş olması şarttır.

DESTEK KAPSAMINA GİREN GİDERLER

 • Destek kapsamına giren giderler şunlardır;
 • Markanın yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme, avukatlık ile ilgili bütün zorunlu giderleri,
 • Yurt dışında tescil ettirilmiş markaların korunmasına ilişkin avukatlık giderleri.
 • Destek olarak ödenecek tutar döviz cinsindense, geri ödeme Bakanlıkça, döviz alış kuruna göre yapılır.
 • Yurt dışı marka yenileme giderleri, destek kapsamında değildir.

Detaylı bilgiye ve “DYS Üzerinden İbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler” sayfasına, linkten ulaşabilirsiniz.

Sizler de Bilgi Patent güvencesi ve tecrübesiyle hem yurt içi, hem de yurt dışında marka sahibi olmak isterseniz; İletişim Numaralarımız ve WhatsApp hattımızdan tarafımıza ulaşabilir, başvurular ve teşvikler konusunda bilgi alabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.