Loading

Uluslararası Patent Tescili

Türkiye içerisinde tescillenen bir patent, sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde koruma altına alınmış olunmaktadır. Yurt dışında patent belgesi alabilmek içinse, PCT (Küresel Patent) veya EPC (Avrupa Patenti) usulleri ile başvuru yapmak mümkündür. Bu şekilde tek bir başvuru ile tek bir araştırma ve inceleme süreciyle, olumlu buluş raporlarının elde edilmesi durumunda, istenen ülkelere ulusal girişte bulunma imkanı söz konusu olmaktadır.

Özellikle yurt dışı başvurularında, Tübitak teşvik sistemi sayesinde, herhangi bir harç ödemeniz gerekmemektedir. Tüm bu işlemlerinizde sizlere gerekli bilgilendirmeleri yapmakta ve tüm süreçlerinizi yönetmekteyiz.