Loading

Patent Başvurusu

Patent başvurusu gerçekleştirilmeden önce yapılacak hazırlık aşaması oldukça önemlidir. İlgili buluşa, unsurları itibarıyla belirgin bir biçimde benzeyen mevcut buluşlar zaten var ise, bunları gereği gibi tespit etmek gerekli ve önemlidir. Bu sayede başvurucunun, zaten reddolunması pek muhtemel olan bir başvurudan sakınması sağlanmış olunur. Başvurucu bu yolla, gerekliyse buluşunun unsurlarında/parçalarında bir kısım ilave değişikliklerde bulunma yoluna giderek başvurusunu gerçekleştirme yoluna gidebilir.

Bunun gibi, başvurunun yapılması aşamasında da, patent dokümanlarının ve çizimlerinin mevzuata uygun bir şekilde hazırlanması, özel bir hukuksal ve teknik bilgi icap ettirir. Tüm bu hususlarda, yetkin vekillerimiz ve uzmanlarımız ile Bilgi Patent olarak her zaman yanınızdayız.