Loading

Patent Başvuru Süreci

Patent başvurusu sonrasında, Türk Patent ve Marka Kurumu, gerekli şekli incelemeleri tamamlar ve ücretlerinin yatırılması ile sırasıyla araştırma ve inceleme raporlarını tanzim eder. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması durumunda, belge ücretinin de ödenmesi ile patent belgeye bağlanmış olunur. Patent belgesi, başvuru sahibine, Türkiye içerisinde 20 yıllık süre ile koruma sağlar. Buluş, bu sürenin de ardından kamu malı haline gelir.