Loading

Marka Tescili Devir İşlemleri

Bir marka, başvuru aşamasında veya tescil edildikten sonra, 3. bir kişiye, tamamen veya sadece belli mal/hizmet sınıfları bakımından (kısmen) devredilebilir. Devir sözleşmesinin, Noter onaylı olması şarttır ve bu sözleşmenin, TÜRKPATENT siciline de işlenmesi gerekmektedir. Tüm bu süreçlerin hazırlanması ve takibi hususunda, Bilgi Patent Ofisinden her zaman yardım alabilirsiniz.