Loading

Marka Bülten İtiraz İşlemleri

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan tüm marka başvuruları, 3. kişilerin var ise itiraz haklarını kullanabilmeleri için, 2 ay süreyle, Kurum bülteninde yayına çıkartılır. Bilgi Patent olarak bizler bu bültenleri sürekli ve dikkatli bir şekilde müvekkillerimizin menfaatleri doğrultusunda takip etmekteyiz. Müvekkillerimizin tescilli markalarının aynısını oluşturan veya kayda değer bir şekilde benzeyen bir markanın yayına çıktığını tespit etmemiz durumunda, derhal ilgili müvekkillerimizi, itiraz yoluna gitmek isteyip istemediği hususunda bilgi sahibi kılıyoruz. İtiraz cihetine gidilecekse, ilgili itiraz dilekçelerini, yetkin Marka Vekili Hukukçularımız eliyle hazırlıyor ve Kuruma süresi içerisinde takdim ediyoruz.

Aynı şekilde, herhangi bir müvekkilimizin bir marka başvurusuna, 2 aylık yayın sürecinde, bir 3. kişi tarafından itiraz gelmesi durumunda da, aynı şekilde gerekli karşı görüş/savunma dilekçemizi, ilgili başvurucu müvekkilimizin talimatları doğrultusunda, yine yetkin Marka Vekili Hukukçularımız eliyle hazırlayarak, Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunuyoruz.

Bizler yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren Bilgin Hukuk bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz için, bu tür uyuşmazlıklar hususunda ki geçmiş yoğun tecrübelerimize binaen, bu hususlarda da gönül rahatlığı ile Bilgi Patenti tercih edebilirsiniz.